Tanszercsomag támogatás

Tisztelt Szülők!

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete értelmében a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola azon tanulói, akik Mezőkeresztes közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel (amennyiben a kérelmező életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él) rendelkeznek, tanszercsomag támogatásban részesülhetnek.

A tanszercsomag támogatás megigényléséhez kérelem nyomtatványt kitöltése szükséges,
melyet a Polgármesteri Hivatal 4-es számú szobájába lehet leadni, a benyújtás határideje
2023. június 30.

A kérelem nyomtatvány május hónapban kiküldésre került az iskolába, óvodába szükség esetén kérhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető a www.mezokeresztes.hu oldal dokumentumok menüpontjából.

A támogatást abban az esetben lehet megállapítani, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
12-szeresét (342.000,- Ft/fő).

A kérelem nyomtatványhoz kötelező csatolni a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek jövedelme valódiságának igazolására szolgáló iratokat (pl. munkáltató által kiállított jövedelemigazolás; járási hivatal, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást megállapító határozat).

A kérelem nyomtatványt külön-külön, a gyermekek száma szerint kell benyújtani az iskolai évfolyam megjelölésével.

Mezőkeresztes, 2023. május 26.

Majoros János s.k.
polgármester

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2023.05.25. 10:00

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május hó 25. napján /csütörtök/ 10— órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő¬testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés tervezeti, napirendi pontjai:

 1. Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai
  tevékenységéről szóló beszámoló
  Előadó: Szarka Melinda intézményvezető
 2. A 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
  Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző
 3. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
  2/2022.(11.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Majoros János polgármester
 4. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás
  tárgyalása
  Előadó: Majoros János polgármester
 5. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi éves összefoglaló ellenőrzési
  jelentése
  Előadó: Majoros János polgármester
 6. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Majoros János polgármester
 7. Egyházak, civil szervezetek 2023. évi támogatásának meghatározása
  Előadó: Majoros János polgármester
 8. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
  17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Majoros János polgármester
 9. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi munkájáról
  Előadó: Majoros János polgármester
 10. Indítványok, javaslatok
  Zárt ülés
 11. Mezőkeresztes, Kazinczy u. 6. sz. alatti társasház lakóinak kérelme
  Előadó: Majoros János polgármester
 12. Önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó hirdetmény
  Előadó: Majoros János polgármester

Mezőkeresztes, 2023. május 17.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Tájékoztató MVM gallyazással kapcsolatban

Tisztelt Mezőkeresztesi Lakosok!

Több bejelentés érkezett hozzám, hogy az áramszolgáltató által végzett
fa gallyazási munkák végeztével nagy
mennyiségű fa – gally törmeléket hagynak
maguk után a dolgozók. Az adott problémát kivizsgáltam.
Tájékoztatom Önöket,hogy az önkormányzatunk is tett bejelentést az üggyel kapcsolatban
az áramszolgáltatóhoz.

Kérem, hogy lakossági panaszokat a következő e-mail címen jelezzék az MVM felé:

ugyfelszolgalat@mvm.hu

Majoros János
polgármester

Zöld hulladék szállítás

Tisztelt Mezőkeresztesi lakosok!
Településünkön 2023.04.07-én (pénteken) indul ismét a zöld hulladék gyűjtés.
A gyűjtéshez szükséges zsákok (háztartásonként 5 db/szállítási alkalom) átvehetők a polgármesteri hivatalban térítés mentesen.

Megszakítás