KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01073

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

 

MEZŐKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

Projekt összköltsége: 7 MILLIÓ FORINT

Projekt célja:

A projekt keretében az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzésére kerül sor üzembe helyezéssel együtt. Önkormányzatunk az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni, melyek tekintetében az adatminőség javítását és migrációját szükséges elvégezni: iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás), az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer. Vállaljuk továbbá az önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeinek kialakítását.

Beavatkozási kategória:

Azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása, az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása.

Megszakítás