Kedvezményezett: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőkeresztes, Gelej, Emőd és Hejőbába településeken
Projekt elszámolható összköltsége: 98.369.121 Ft
Támogatás összege: 98.369.121 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.06.30.
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00030

PROJEKT BEMUTATÁSA

Mezőkeresztes Város, Gelej Község, Emőd Város és Hejőbába Község Önkormányzata közösen pályázatot nyújt be a TOP PLUSZ 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra.
A projekt célja, hogy a konzorciumban résztvevő önkormányzatok tulajdonában lévő, leromlott energetikai állapotú épületek energetikai korszerűsítés útján fejlesztésre kerüljenek. A fejlesztéssel hozzájárulnak az épületek gazdaságosabb fenntartásához, egységes településkép létrehozásához, a település lakossága szempontjából egy élhetőbb környezet kialakításához, valamint az érintett épületekben lévő szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Hozzájárul továbbá a Kormány alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági céljaihoz is. Legtágabb értelemben a környezetünk védelméhez is hozzájárul.

A fejlesztéssel érintett épületek:
Mezőkeresztes – sportöltöző (3441 Mezőkeresztes, Belterület Hrsz.: 1967)
Gelej – polgármesteri hivatal (3444 Gelej, Petőfi u. 22. Hrsz.: 702/2)
Emőd – városgondnokság (kormányablak, rendőrség) (3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29. Hrsz. 464/1)
Hejőbába – közösségi ház (3593 Hejőbába, Fő u. 33. Hrsz. 82)
Az épületek önálló energetikai rendszerrel rendelkeznek.

A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbiak kerülnek megvalósításra:
Külső határoló szerkezetek korszerűsítése (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése)
Fűtési, HMV rendszerek korszerűsítése
Napelemes rendszerek telepítése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Projektarányos akadálymentesítés
Nyilvánosság biztosítása
Képzések kidolgozása és megtartása

A projekt teljes mértékben megfelel a Pályázati felhívás 2.3. pontjában támasztott feltételeknek, és vállaljuk az ott megfogalmazott elvárásokat a projekt előkészítése, megvalósítása és fenntartása során.
A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm rendelet hatálya alá, klímakockázata nincs. Megvalósításával csökken a környezeti terhelés.

A projektnek a 2000/60/EK, illetve 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint a vizek állapotára gyakorolt hatása nincs.
A projekt megvalósítását és fenntartását veszélyeztető éghajlati, időjárási tényezők kapcsán fellépő kockázatokra a Projekt Terv kockázatkezelési stratégiája kitér. A megvalósítás során esetlegesen fellépő havária, környezeti katasztrófa esetén a kivitelezői kötelező felelősségbiztosítás mérsékli a kockázatot, ennek megléte a közbeszerzés során ellenőrzésre kerül. A projekt fenntartása kapcsán a klímakockázat az extrém mennyiségű csapadék, illetve szélsőséges hőmérséklet kapcsán vehető számba, mely első osztályú kivitelezési munka (hatályos jogszabályoknak, műszaki előírásoknak, irányelveknek, szabványoknak) megkövetelésével minimalizálható (mű állékonysága, kialakítása, anyaghasználat). Aszály, szárazság, egyéb környezeti tényező kockázatával jelen projekt nem érintett.

A fejlesztéssel érintett épületek az alábbi támogatható funkcióknak adnak otthont:

  • Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények (Gelej, Emőd)
  • 100% önkormányzati tulajdonban lévő olyan épület, ami az önkormányzat igazgatási, illetve kötelezően ellátandó feladatainak helyszínéül szolgál, vagy amelyben uniós versenyjogi értelemben vett egyéb gazdasági tevékenységet nem folytatnak (Hejőbába, Emőd, Mezőkeresztes).

A fejlesztés során 4 db önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület energetikai korszerűsítése valósul meg, mely ezáltal egy „összetett beruházás” lesz. Az épületek a nagyközönség számára látogathatóak, ezzel is elősegítve a szemléletformálást, a műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata.

Számszerűsíthető eredmények:

  • Becsült üvegházhatású gáz kibocsátások: 32,910 t/év
  • Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: 213,350 MWh/év
  • Éves végső energiafogyasztás (ebből: háztartások középületek, vállalkozások egyéb): 164,710 MWh/év
  • A megújuló energiatermelési kapacitás növekedése: 10,470 kW
  • Előállított összes megújuló energia (ebből: villamos, termikus): 11,373 MWh/év

Fajlagos korlátok:

  • Projektszintű ÜHG fajlagos érték: 2.989.034.- Ft/CO2 egyenérték (t)
Megszakítás