Belterületi vízrendezés Mezőkeresztesen 2. ütem

Kedvezményezett: Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Projekt címe: Belterületi vízrendezés Mezőkeresztesen 2. ütem

Projekt elszámolható összköltsége: 110 millió Ft

Támogatás összege: 110 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.08.31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00083

Projekt bemutatása

Mezőkeresztes Város Önkormányzata „Belterületi vízrendezés Mezőkeresztesen 2. ütem” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00083 azonosító számon az Irányító Hatóság 2021. augusztus 30.-i keltezésű levele alapján 110 millió Ft támogatásban részesült.

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. A TOP-2.1.3-16 Települési infrastruktúra-fejlesztések című felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

Az önkormányzatra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. Jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve Mezőkeresztes Város Önkormányzata célként tűzte ki belterületi vízelvezető rendszerének ütemezett kiépítését.

A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00037 projekt keretében, illetve a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00021 megvalósult fejlesztéshez.

A projekt keretében a Rákóczi Ferenc és a József Attila utcák csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója valósul meg a jelenlegi jellemzően földmedrű árkok korszerűsítésével és burkolt vízelvezetők megépítésével. A projekttel megoldódik a városon áthaladó 3305 – Mezőkeresztes-Mezőcsát összekötő út csapadékvíz elvezetése.

A projekt keretében rendezni tervezett vízfolyáshossz: 1415 m

A projekt átfogó célja: Mezőkeresztes helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése

Specifikus célok:

  • biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a település belterületét érintő csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,
  • a település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése,
  • rendezett településkép kialakítása, a település infrastrukturális állapotának javítása.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Megszakítás