Országos állat és kirakodó vásár – 2016. 03. 14.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot
és a Vásározó Kereskedőket,
hogy Mezőkeresztesen
2016. MÁRCIUS 14-én

AZ IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található

A helyeket 06:00- tól lehet elfoglalni.

2016-ban helypénz nincs!

  1. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

 A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Meghívó közgyűlésre

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember hó 24. napján /csütörtök/ 8:00 órai kezdettel a Városháza házasságkötő termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Tóth Ábel jegyző

2. Iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: Tóth Ábel jegyző

3. Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: Tóth Ábel jegyző

4. Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Munkaterve
Előadó: Czirják Károlyné óvodavezető

5. Beszámoló a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda 2014-2015-ös nevelési évben
végzett munkájáról
Előadó: Czirják Károlyné óvodavezető

6. Az Egységes Szociális Intézmény beszámolója az intézmény 2014. évi
működéséről
Előadó: Gáspárné Hilovszky Éva intézményvezető

7. Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Bodroginé Okos Emese családgondozó

8. Mezőkeresztes 2014. évi egészségügyi helyzetének értékelése
Előadó: dr. Séllei Gizella háziorvos, dr. Balázs Szabolcs háziorvos, dr. Pécsi Katalin gyermekorvos, dr. Jakab Erika fogorvos, dr. Fűrész Bertalan állatorvos, Halászné Milicz Andrea védőnő, Szendrei Éva védőnő

9. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi szakmai tevékenységéről Előadó: Tóth Ábel jegyző

10. Tájékoztatás az önkormányzati társulásokban való 2014. évi részvételről Előadó: Majoros János polgármester

11. Tájékoztatás a település 2014. évi környezeti állapotáról Előadó: Majoros János polgármester

12. Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata Előadó: Majoros János polgármester

13. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Előadó: Tóth Ábel jegyző

14. Közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása Előadó: Tóth Ábel jegyző

15. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Majoros János polgármester

16. Elévülő adótételekről szóló javaslat megtárgyalása Előadó: Tóth Ábel jegyző

17. Borsodi Ászok Bt. bérleti díj mérséklése iránti kérelme Előadó: Tóth Ábel jegyző

18. Egyebek
– 2015. október 26. „A város napja” rendezvény megtárgyalása

Zárt ülés keretében:
19. Az Önkormányzat vagyonát érintő ügyek megtárgyalása

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2015. szeptember 17.

A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Munkaterve – terjedelmére tekintettel – a honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg.

Áramszünet értesítés

Mezőkeresztes: Árpád út 1/a-35 és 2-30-ig, Dózsa György út 54-96 és 111-145-ig, Batthyányi út 16-26 és 19-31-ig.

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy

2015. 10. 20-n 08.00 – 14.00-ig

A kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója miatt áramszünetet tervezünk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Eger 2015.09.02.

ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

Mezőkeresztes: Árpád út 1/a-35 és 2-30-ig, Dózsa György út 54-96 és 111-145-ig, Batthyányi út 16-26 és 19-31-ig, Attila út végig, Berecz György út 13-47 és 14-26-ig, Horgásztó, Szennyvíz átemelő

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy

2015. 10. 22-n 08.00 – 14.00-ig

A kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója miatt áramszünetet tervezünk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Eger 2015.09.02.

ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

Mezőkeresztes: Árpád út 1-35 és 4-30-ig, Batthyányi út, Attila út végig, Berecz György út 2, 13-47 és 14-26-ig, Lorántffy út 2 és 9-15-ig, Horgásztó, Szennyvíz átemelő

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy

2015. 10. 26-n 08.00 – 14.00-ig

A kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója miatt áramszünetet tervezünk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Eger 2015.09.02.

ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

Mezőkeresztes: Árpád út 1-35 és 4-30-ig, Batthyányi út 16-26 és 19-31-ig, Attila út végig, Berecz György út 13-47 és 14-26-ig, Horgásztó, Szennyvíz átemelő

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy

2015. 10. 27-n 08.00 – 14.00-ig

A kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója miatt áramszünetet tervezünk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Eger 2015.09.02.

Áramszünet értesítés

Mezőkeresztes: Ady Endre, Szemere, Bocskai, Lorántffy, Thököly út végig,Batthyányi 1-17 és 2-14-ig, Berecz György út 1-11/a és 2-10-ig, Dózsa György út 54-96 és 111-145-ig.

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy

2015. 10. 29-n 09.00 – 12.00-ig

Transzformátor karbantartás miatt áramszünetet tervezünk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Eger 2015.09.14.

Áramszünet értesítés

Mezőkeresztes: Szegfű, Rózsa, Honvéd, Katona József, Liliom, Úttörő, Összekötő utcák végig, Szentistváni 10-46 és 13-35-ig, Nagymihályi út 1-27 és 2-42-ig, Petőfi út 12-26 és 13/a-33/a-ig,Béke út 1-22-ig és Általános Iskola.

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy

2015. 10. 29-n 12.00 – 15.00-ig

Transzformátor karbantartás miatt áramszünetet tervezünk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Eger 2015.09.14.

Tanulók egyszeri támogatása

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A KÉPVISELŐ
TESTÜLET DÖNTÉSE ALAPJÁN A 2015-2016-OS TANÉVBEN A KÖZÉP ÉS
FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNYBEN TANULÓKAT EGYSZERI TÁMOGATÁSBAN
RÉSZESÍTIK, EHHEZ ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS SZÜKSÉGES,
AMELYET 2015. OKTÓBER 15. – IG A POLGÁRMESTERI HIVATAL 4.
SZOBÁJÁBAN LEHET LEADNI.

Áramszünet értesítés

ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

Mezőkeresztes: Temető,Akác,Virág,Füzes,Kertész,Kissor,Templom utcák végig, Nagymihályi út 31-67-ig, Szentistváni út 48-140 és 37-121-ig, Béke út 23-45-ig.
Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy

2015. 08. 18-n 12.00 – 15.00-ig

Az OTR állomás karbantartása miatt, áramszünetet tervezünk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Eger 2015.07.13.

Megszakítás