Szervezeti, személyzeti adatok

I.1.
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Mezőkeresztes Város Önkormányzata
Székhely/Postai cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy.u.30.
Tel.: 49/530-100
Fax: 49/530-046
E-mail: hivatal@mezokeresztes.hu
Honlap: www.mezokeresztes.hu

I.2.
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

I.3.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Majoros János, polgármester
Postai cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Tel.: 49/530-100
Fax.: 49/530-046
E-mail: polgarmester@mezokeresztes.hu

dr. Szombati Csaba, jegyző
Postai cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Tel.: 49/530-100
Fax.: 49/530-046
E-mail: jegyzo@mezokeresztes.hu

Virágné Bordás Erzsébet, aljegyző
Postai cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Tel.: 49/530-100
Fax.: 49/530-046
E-mail: jegyzo@mezokeresztes.hu

Pető Istvánné, alpolgármester
Postai cím: 3441 Mezőkeresztes, Szentistváni u. 66/a
Tel.: 49/530-100
Fax.: 49/530-046
E-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

I.4.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Virágné Bordás Erzsébet, aljegyző
Postai cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Tel.: 49/530-100
Fax.: 49/530-046
E-mail: jegyzo@mezokeresztes.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 7.30 – 12.00
Kedd: 7.30 – 17.00
Szerda: ügyfélfogdás nincs
Csütörtök: 12.30 – 16.00
Péntek: 7.30 – 12.00

I.5.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

A képviselő testület létszáma: 6 fő
Tagjai:

Pető Istvánné – alpolgármester Mezőkeresztes, Szentistváni u.66/a
dr. Dózsa György – képviselő Mezőkeresztes, Dózsa Gy.u.51.
dr. Hegedűs Marianna – képviselő Mezőkeresztes, Bornemissza u.6.
Farkas Julianna – képviselő Mezőkeresztes, Honvéd u.14-16.
Antal Erika Bernadett – képviselő Mezőkeresztes, Petőfi u.27/a
Páricsi László – képviselő Mezőkeresztes, Hunyadi u.05/a

I.6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde
3441 Mezőkeresztes, József Attila u. 3.
Tel.: 49/331-282
49/331-577
E-mail: harmatcseppovi@mezokeresztes.hu

Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény
3441 Mezőkeresztes, Táncsics Mihály u. 1.
Tel.: 49/331-182
E-mail: meszi@mezokeresztes.hu

Tahy Olga Művelődési Ház És Könyvtár
3441Mezőkeresztes, Dózsa György u.16.
Tel./Fax: 49/331-685
E-mail: mezokonyvtar@freemail.hu
Honlap: www.kereszteskonyvtar.hu

Nyitvatartás:

Hétfő Szünnap
Kedd 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Szerda 08:00 – 12:00 zárva
Csütörtök 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Péntek 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Szombat 08:00 – 12:00 Zárva
Vasárnap Zárva

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha
3441 Mezőkeresztes, Összekötő u.28.
Intézményvezető: Tóthné Nógrádi Judit
Tel.: 49/331-671
E-mail: –

I.7.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhely, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

A közfeladatot ellátó szerv tulajdonában ilyen gazdálkodó szervezet nem áll.

I.8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

“Mezőkeresztesért” Közalapítvány
Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Elnök: Buglyó Lászlóné
Tel.: 49/530-100 (104)
Fax: 49/530-046
E-mail:

Alapító Okirat Mezőkeresztesért Közalapítvány

I.9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde
3441 Mezőkeresztes, József Attila u. 3.
Óvodavezető: Domján Attiláné
Tel.: 49/331-282
E-mail: harmatcseppovi@mezokeresztes.hu
Harmatcsepp Óvoda határozat, törzskönyvi kivonat, alapító okirat

A költségvetési szervet alapító jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény
3441 Mezőkeresztes, Táncsics Mihály u. 1.
Intézményvezető: Bódizsné Antal Julianna
Tel.: 49/331-182
E-mail: meszi@mezokeresztes.hu
MESZI határozat, törzskönyvi kivonat, alapító okirat
MESZI határozat, törzskönyvi kivonat, alapító okirat_módosítás

A költségvetési szervet alapító jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Tahy Olga Művelődési Ház És Könyvtár
3441Mezőkeresztes, Dózsa György u.16.
Könyvtárvezető: Bartókné Györki Ildikó könyvtárvezető
Tel./Fax: 49/331-685
E-mail: mezokonyvtar@freemail.hu
Honlap: www.kereszteskonyvtar.hu

Törzskönyvi Kivonat Tahy Olga Művelődési Ház És Könyvtár

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha
3441 Mezőkeresztes, Összekötő u.28.
Intézményvezető: Tóthné Nógrádi Judit
Tel.: 49/331-671
E-mail:

Központi Konyha törzskönyvi kivonat, alapító okirat

A költségvetési szervet alapító jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

I.10.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Keresztesi Krónika – Mezőkeresztes Önkormányzatának lapja
Kiadó neve: Mezőkeresztes Polgármesteri Hivatal
Kiadó címe: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Szerkesztő neve: Kovács Gyula
Szerkesztő címe: 3422 Bükkábrány, Deák Ferenc u. 9.
Főszerkesztő: Kovács Gyula
Tel.: 06 30 395 4289
E-mail: kogyuszi68@gmail.com

I.11.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Postai cím: 3530 Miskolc, Pf.: 367
Tel: 46/512-940
Fax: 46/512-943
E-mail: torvenyesseg@borsod.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/elerhetosegek

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Polgármesteri Hivatal

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Önkormányzat

Szervezeti és működési szabályzat

II.2.
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

II.3.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

a./ non-profit szervezetek, egyházak működésének támogatása

b./tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők támogatás

c./ 70 éven felüliek támogatás

d./ nem kötelező védőoltást igénybe vevők támogatása

e./ közalapítvány működtetése

II.4.
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Letoltheto dokumentumok

II.5.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

II.6.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Iparker adatok megtekintése


II.7.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Keresztesi Krónika – Mezőkeresztes Önkormányzatának lapja

Az újság lapszámai ingyenesen letölthetők az alábbi elérhetőségen:
Keresztesi Krónika eddig megjelent lapszámai

II.8.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei

II.9.
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Rendelet tervezetek

Nyilvános ülések előterjesztései

II.10.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények

II.11.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Álláspályázat

II.12.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Vizsgálatok, ellenőrzések megállapításai

Ellenőrzési jelentés (Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal)

Szakmai ellenőrzés (gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok)

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde pénzügyi gazdálkodás ellenőrzése

Mezőkeresztesi polgármesteri hivatal pénzügyi gazdálkodás ellenőrzése

II.13.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Tájékoztató a közérdekű adatok igényléséről

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közérdekű adat a jelen tájékoztató mellékletét képező űrlap kitöltésével is igényelhető.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. A költségtérítés mértékét a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 3/2015. számú (VIII. 01.) polgármesteri- jegyzői együttes rendelkezés 3. számú melléklete tartalmazza.

Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

Igénybejelentő lap

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata


II.14.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

II.15.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

II.16.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

II.17.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

II.18.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

II.19.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

II.20.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

II.21.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

II.22.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

II.23.
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

II.24.
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

II.25.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Gazdálkodási Adatok

III.1.
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VI.26.) rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (V.30.) rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (III.8.) rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.15.) rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.31.) rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.14.) rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (IV.28.) rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.12.) rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IV.29.) rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(II.09.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

III.2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

III.3.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Non-profit szervezetek támogatása 29/2023.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Non-profit szervezetek támogatása 44/2022.(V.26.) Képviselő-testületi határozat

34/2020.(V.18.),43/2020.(VIII.6.) képviselő-testületi határozat 72/2017(IV.26), 63/2018(IV.25), 51/2019(IV.27). képviselő-testületi határozat

Non-profit szervezetek támogatása 44/2016. (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Non-profit szervezetek támogatása 19/2015. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Non-profit szervezetek támogatása 18/2014. (IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat

Non-profit szervezetek támogatása 15/2013. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határoza

Non-profit szervezetek támogatása 20/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

III.4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések alapadatai

III.5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

III.6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

III.7.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

ÉMOP_Iskola_eszközbeszerzés_szerződes.PDF

ÉMOP_Iskolafelújítás_szerződés.pdf

ÉMOP_Iskolafelújítás_szerződés.pdf

Leader_Tájház_szerződés.PDF

Leader_Vásártér_szerződés.PDF

TÁMOP_egészségrenevelés1_szerződés.pdf

TÁMOP_egészségrenevelés2_szerződés.pdf

TÁMOP_egészségrenevelés3_szerződés.pdf

TOP_Bépület_szerződés.pdf

TOP_Csapadékvíz_szerződés.pdf

TOP_Főutca_rehabilitációja_szerződés.pdf

TOP_Gazdasági_épületsor_szerződés.pdf

TOP_Gyerekorvosi_rendelő_szerződés.pdf

TOP_Művelődési_Ház_szerződés.pdf

TOP_Óvoda_DózsaGyörgyutca_szerződés.pdf

TOP_Óvoda_JózsefAttilautca_szerződés.pdf

TOP_Óvoda_Szentistvániutca_szerződés.pdf

VP_Külterületi_út_szerződés.pdf

TOP_Csapadekviz_II_utem_szerzodes.pdf

TOP_Dozsa101_szerzodes.pdf

VP_Kulteruleti_ut_2_szerzodes.pdf

III.8.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2017. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv módosított

2023. évi közbeszerzési terv

2024. évi közbeszerzési terv

  1. melléklet a 2004. évi II. törvényhez436

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint

A B C D E F
1 Közterület-besorolás Forgatási terület
(F)
Technikai terület
(T)
Stábparkolási terület
(P)
Kiürítési terület
(K)
Közlekedés elől elzárt terület
(E)
Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
2 A világörökségről 2 084 1 042 521 521 100
szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1. mellékletében felsorolt Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*
világörökségi területek 1042* 521* 261* 261* 50*
3 Budapest turisztikailag kiemelt 833 416 208 208 40
területei Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*
416* 208* 104* 104* 20*
4 Budapest 312 156 104 104 10
Közigazgatási határán belüli Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*
területek az 1-2. 156* 78* 52* 52* 5*
kategórián kívül
5 A város, a megyei jogú város, a 521 208 208 208 20
járásszékhely város, a község Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*
turisztikailag kiemelt területei 261* 104* 104* 104* 10*
6 A város, a megyei jogú város, a 208 156 104 104 10
járásszékhely város, a község nem Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*
turisztikailag kiemelt területei 104* 78* 52* 52* 5*
A Mezőkeresztesen működő hivatalokról és intézményekről a Közérdekű adatokban találhat további információkat!
Megszakítás