A helyi identitás és kohézió erősítése Gelejen és környékén”

 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004

Konzorciumvezető: Gelej Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Borsodivánka Község Önkormányzata, Egerlövő  Község Önkormányzata, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőnagymihály Község Önkormányzata, Négyes Község Önkormányzata, Szentistván Község Önkormányzata, Tiszabábolna Község Önkormányzata,  Tiszavalk Község Önkormányzata

Támogatás összege: 40 500 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01-2023.10.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Konzorcium, Gelej Község Önkormányzata vezetésével, a Széchenyi2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében „A helyi identitás és kohézió erősítése Gelejen és kornyékén” címmel támogatást nyert a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében.

A projekt alapvető célja a felhívással összhangban a helyi közösségek fejlesztése, mely elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti.

A projekt elsődleges célja Gelej és környéke (Borsodivánka, Egerlövő, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Négyes, Szentistván, Tiszabábolna, Tiszavalk) a közösségi identitás és kohézió erősítése közösségi akciókkal, a lakosság bevonásával. A projekt során megvalósítandó programok erősítik a civil aktivitást, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.  A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlősége javul. A megvalósításban részt vállaló szakemberek képzettségi szintje nő, differenciálódik. A képzések és tréningek elősegítik a projekt programjainak hosszútávú hasznosulását, a szociális szolidaritás térnyerését.

A fejlesztés kiemelt célcsoportja a projektbe bevont településeken élő teljes lakosság, különös tekintettel a 10-18 éves korosztályra. A célcsoport elérése, bevonása toborzással, a program hatékony helyi kommunikációjával, közösségfejlesztők, oktatási intézmények segítségével történik

Megszakítás