Kedvezményezett: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
Projekt címe: Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Mezőkeresztesen, Mezőcsáton és Emődön
Projekt elszámolható összköltsége: 158.388.755 Ft
Támogatás összege: 158.388.755 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.06.30.
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00042

PROJEKT BEMUTATÁSA

Mezőcsát Város Önkormányzat, Mezőkeresztes Város Önkormányzat és Emőd Város Önkormányzat, mint támogatást igénylők által benyújtásra került pályázat illeszkedik a felhívás céljaihoz, a felhívásban szereplő célokat teljesíti és azokhoz hozzájárul.
Mezőcsáton 2 db, összesen 150 férőhelyes óvoda, Mezőkeresztesen 2 db, összesen 150 férőhelyes óvoda, Emődön 1 db, 100 férőhelyes óvoda épület felújítását tervezzük.
Jelen projekt keretében a Mezőkeresztes Város Önkormányzat tulajdonában lévő 3441 Mezőkeresztes, József A. u. 3. (hrsz:16) és 3441 Mezőkeresztes, Szentistváni u. 74 (hrsz: 800/1) 2 db óvoda felújítása, az Emőd Város Önkormányzat a. 3432 Emőd, Geleji út 21. (hrsz: 1875) óvoda felújítása, a Mezőcsát Város Önkormányzat a, 3450 Mezőcsát, Árpád utca 6. (hrsz: 1980), valamint a 3450 Mezőcsát, Hősök tere 15.sz, (hrsz:867) óvodák felújítása tervezett.

Az óvodák épülete megépítésekor korszerűnek számítottak, azonban évek elteltével már nem felelnek meg teljes mértékben az érvényben lévő higiéniai, műszaki, energetikai előírásoknak és a mai kor követelményeinek. Mezőcsát Város Önkormányzat, Mezőkeresztes Város Önkormányzat és Emőd Város Önkormányzat, mint támogatást igénylők, megfelelnek a Felhívás 1.1. pontjában megfogalmazott elvárásoknak, a Megalapozó dokumentum 2.2. pontjában bemutatottak szerint.

A fejlesztés kizárólag támogatható tevékenységet tartalmaz.
Jelen fejlesztések kapcsolódnak az Humán központú minőségi szolgáltatások 1. stratégiai célhoz, ezen belül a Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 3. prioritáshoz, valamint Korszerű és fenntartható infrastruktúra 2. stratégia célhoz, ezen belül pedig a 5 Megújuló energiatermelés és -felhasználás növelése, károsanyag kibocsátás csökkentése prioritáshoz. Továbbá a Versenyképes gazdaság 3. stratégiai célhoz, ezen belül a Körforgásos és helyi gazdaságfejlesztés 7. prioritáshoz, illetve támogatja a szülők munkába állását, valamint új munkahelyeket teremt a projekt.

A horizontális célokhoz való illeszkedések:

  • Esélyegyenlőség biztosítása, társadalmi és területi kohézió erősítése,
  • Fenntartható fejlődés,
  • Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentése

A projekt hozzájárul a megyei szinten vállalt indikátorok teljesítéséhez az alábbiak szerint:
Óvodai meglévő korszerűsített férőhely: 400 fő

A projekt tartalmaz megújuló elemet:
Tálalókonyha felújítása során napkollektor kialakítása a használati melegvíz ellátáshoz
A fejlesztést érintő további épületekre korábban napelem került elhelyezésre.
A projekt tartalmaz digitalizációt elősegítő tevekénységet, az eszközbeszerzésen belül IKT eszközök beszerzése is tervezett Mezőkeresztes Város Önkormányzata 5 db laptop beszerzését tervezi.

Megszakítás