Sajtóközlemény

 Mezőkeresztesen és Tibolddarócon is korszerűsítették a csapadékvíz elvezető rendszert

2020/06/29

2018. március 1-jén kezdődött el Mezőkeresztes Város Önkormányzata és Tibolddaróc Község Önkormányzata által elnyert pályázat megvalósítása. A 145,32 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott a két önkormányzat a települések csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítésére. Mezőkeresztes esetében a Dózsa György és Árpád vezér utcákon alakítottak ki megfelelő befogadóképességű csapadékvíz elvezető rendszert, míg Tibolddarócon a Tompa, a Kossuth, a Széchenyi, a Tardi, a Petőfi és a Víg utcákon valósult meg hasonló fejlesztés.

A helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a települések  belterületi vízkárelhárítását, az árvíz- és belvízelvezetés megoldását.  Ennek megfelelően a konzorciumot alkotó települések, Mezőkeresztes és Tibolddaróc önkormányzatai az elnyert támogatás segítségével tudták megvalósítani a fejlesztés célját: Mezőkeresztes esetében a település főutcájának jelentős részét adó útszakasz vízelvezető rendszerének kiépítését, míg Tibolddaróc esetében a település központi részének csapadékvíz károk elleni védelmét.

A fejlesztés eredményeként Mezőkeresztesen a főutca mindkét oldalán mintegy 2 km hosszúságban rendezték az árkokat, megfelelő keresztmetszetű főgyűjtőket alakítottak ki, biztosítva ezzel a település főutcáján lévő intézmények, valamint lakóházak és egyéb épületek védelmét.

Tibolddarócon a Kácsi patakba vezető vízmosás rendezése 548 méter hosszban történt meg, míg a kapcsolódó árokrendszer 86 méteren keresztül került kiépítésre 2019. novembere és 2020. április közötti időszakban. Így a beruházásnak köszönhetően a kiépített rendszer a település központját, többek között  a Polgármesteri Hivatalt és az óvodát, valamint legalább 20 lakóházat véd meg a jövőben a nagy mennyiségű csapadékvíz által okozott károktól.
A kivitelezési munkálatok Mezőkeresztesen 2018. december 20-án, míg Tibolddarócon 2020. április 30-án fejeződtek be. A „Belterületi vízrendezés Mezőkeresztesen és Tibolddarócon” című, TOP-2.1.3-16-B01-2017-00037 azonosítószámú pályázat által az Mezőkeresztes és Tibolddaróc önkormányzatai által alkotott konzorcium 145,32 millió forint európai uniós támogatást nyert el a projekt megvalósításához, amely a költségek 100%-át fedezi. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósul meg.

 

További információ:

Vukovich Ákos sajtóreferens

e-mail: vbmmediabt@gmail.com
telefon: +36-30-296-8854

Fotódokumentáció

 

 

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00037

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

 Belterületi vízrendezés Mezőkeresztesen és Tibolddarócon

 Projekt összköltsége: 145,33 MILLIÓ FORINT

A támogatás mértéke: 100%

A munkák befejezési időpontja Mezőkeresztesen: 2018.12.20

A munkák befejezési időpontja Tibolddarócon: 2020.04.30

Projekt célja:

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. Jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve a konzorciumot alkotó települések önkormányzatai célként tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését. A fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlen pályázati források elérése érdekében az egyes települések erőforrásaira és adottságaira támaszkodva közös gazdasági érdekük, hogy támogatási kérelmüket a közös cél megvalósítása érdekében tevékenységük összehangolásával konzorciumi formában nyújtsák be, valósítsák meg és tartsák fenn. Az egyes településeken megvalósuló fejlesztéseket a konzorcium tagok külön-külön önállóan aktiválják, a megvalósítás és fenntartás során humán és tárgyi szakmai erőforrásaikra közösen támaszkodnak. A tervezett fejlesztés a település belterületére hulló és érkező csapadékvíz kártétel nélküli rendezett elvezetésére irányul a település főutcai kétoldali árkának, mint főgyűjtőnek a rendezésével.

Beavatkozási kategória:

A biodiverzitás védelme és javítása, természetvédelem és zöld infrastruktúra. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat.

 

 

Fotódokumentáció

Munka előtt

Munka előtt

Munka előtt

Munka előtt

Munka előtt

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Munka közben

Elkészült

Elkészült

Elkészült

Elkészült

Megszakítás