Kedvezményezett: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
Projekt címe: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Mezőkeresztes, Mezőkövesd és Gelej településeken
Projekt elszámolható összköltsége: 121.224.433 Ft
Támogatás összege: 121.224.433 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.08.31.
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00028

PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt célja, hogy a konzorciumban résztvevő településeken a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében szociális infrastruktúra fejlesztése valósuljon meg. A fejlesztéssel hozzájárulnak az épületek gazdaságosabb fenntartásához, egységes településkép létrehozásához, a település lakossága szempontjából egy élhetőbb környezet kialakításához, valamint az érintett épületekben lévő szolgáltatások színvonalának emeléséhez. A fejlesztés hozzájárul a szolgáltatás minőségi javításához.

Fejlesztéssel érintett szociális alaptevékenységek:
Mezőkeresztes – Szociális étkeztetés – kisbusz beszerzése
Mezőkövesd – Házi segítségnyújtás – ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása
Gelej – házi segítségnyújtás és család- és gyermekjóléti szolgálat – Szociális Szolgáltató Központ építése

Mezőkövesd Város Önkormányzata és Gelej Község Önkormányzata az épületek tulajdonosaiként nyújtják be a támogatási kérelmüket, fenntartói hozzájárulással. Mezőkeresztes Város Önkormányzata a szociális étkezést saját maga látja el.

A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbiak kerülnek megvalósításra:
D) A Felhívás 13.1. pontjában nevesített szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése:
D1) Infrastruktúra fejlesztés
d1) már működő ellátások fejlesztése

 • Mezőkövesden házi segítségnyújtás fejlesztése
 • Gelejen házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztése
  D2) Eszközbeszerzés
  d3) járműbeszerzés
 • Mezőkeresztesen kisbusz beszerzése a közétkeztetéshez
  Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek:
 • Akadálymentesítés – Mezőkövesd, Gelej fejlesztése során
 • Azbesztmentesítés – nem releváns
 • Energiahatékonysági és megújuló energia felhaszn. – Mezőkövesd és Gelej fejlesztése során
 • Nyilvánosság biztosítása – Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Gelej
 • Védőnői eszközbeszerzés – nem releváns

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkolóférőhely létesítése – Mezőkövesd házi segítségnyújtás épületének átalakítása során valósul meg
 • Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése – Mezőkövesd fejlesztése során megvalósul
 • Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében – Mezőkövesd épület felújítása során az épületen napelemes rendszer kerül elhelyezésre

A projektben fejlesztendő/ létrehozandó infrastruktúra tartalmaz megújuló energia hasznosítására irányuló tevékenységet.
A projekt tartalmaz digitalizációt elősegítő tevékenységet.

Számszerűsíthető eredmények:

 • A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma: 4db

Szakmai adatszolgáltatás:

 • A fejlesztéssel érintett család- és gyermekjóléti szolgálat/ központ igénybe vevőinek száma: 574 fő
 • A fejlesztéssel érintett házi segítségnyújtás igénybe vevőinek száma: 313 fő
 • Akadálymentesítéssel érintett épületek száma: 2
 • Járműbeszerzés étkeztetéshez kapcsolódva: 1
Megszakítás