TOP-1 .4.1-15-B01-2016-00059

Alapítvány Mezőkeresztes Iskolájáért

3441 Mezőkeresztes, Összekötő u.28.

ADÓSZÁM: 19335410-1-05

Bankszámlaszám: 55100100-12005167

Elnök: Kocsordiné Barta Beáta

Elérhetőség: +36306770814

Kedvezményezett neve: Alapítvány Mezőkeresztes Iskolájáért

Projekt címe: Menő menza a mezőkeresztesi iskolában

Támogatási összeg: 17 373 033 Ft,

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.5-17-2017-00170

Tervezett befejezési dátuma: 2021. október 31.

Projekt tartalma:

Az EFOP-1.8.5-17 kódszámú, Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok című pályázati felhívás keretén belül, az Alapítvány Mezőkeresztes Iskolájáért (3441 Mezőkeresztes, Összekötő u. 28.) célja a köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával, illetve a gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása. A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program céljaihoz és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz. Az alapítvány alkalmas a célcsoport minél szélesebb körben való megszólítására.. Információval, tájékoztatással, szolgáltatások fejlesztésével, informális tanulási alkalmak és nem formális képzések megvalósításával fontos alapozó, ráhangoló, aktivizáló szerepet tölthet és tölt be az alapítvány. A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a számszerűsíthető eredmények eléréséhez. A vállalt indikátorok célértéke reálisan teljesíthető az elérni kívánt célcsoport nagyságából adódóan. A programok hozzájárulnak az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatásához, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javításához, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növeléséhez. A megvalósuló programokba bevont célcsoport és szakmai megvalósítók, tehát az együttműködő partnerek kevésbé fejlett régiók lakosai. A település rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi programmal, mellyel jelen projekt összhangban van. A HEP-ben megfogalmazott célok az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés, a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, a foglalkoztatás, a szociális biztonság. A projekt során a dietetikus folyamatos jelenléte mellett a szemléletformáló, egészségmegőrző és ismeretterjesztő előadások hozzájárulnak a felhívás céljaihoz, a beszerzett eszközök növelik a célcsoport egészségtudatos gondolkodásuk fejlesztését.

Megszakítás