TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00059

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSÉVEL MEZŐKERESZTESEN

Projekt összköltsége: 201.308.907 FORINT

A projekt tervezett fizikai zárása: 2021. augusztus 31.

Fotódokumentáció:

A fejlesztés előtt: (letöltéshez kattintson ide)

A fejlesztés közben: (letöltéshez kattintson ide)

A fejlesztés után: (letöltéshez kattintson ide)

Projekt célja:

A projekt célja az egészséges, biztonságos és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, valamint az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek, a méltányos nevelési környezet biztosítása.

A fejlesztés konkrét célja a jelenlegi óvodák korszerűsítése és bővítése, valamint új bölcsőde létesítése.

Ezáltal a jelenlegi 0 férőhelyről 24 fősre emeli a településen a bölcsődei férőhelyek számát. A projekt intézményi működést érintő konkrét célja továbbá a pedagógiai munka infrastrukturális és eszközállománybeli támogatása, az épület racionális, takarékos üzemeltetésének megteremtése, energetikai korszerűsítés és a megújuló energiaforrások által a fenntartási költségek csökkentése.

A közvetlen célcsoport a szolgáltatásokat igénybe vevők és a szolgáltatást nyújtó személyek. Másodlagos érintett célcsoport az óvodai és bölcsődei funkciót kötelező feladatként fenntartó helyi önkormányzat.

A projekt közvetett célcsoportjai: térségi, megyei lakosság, régió óvodái és bölcsődéi, országos oktatásügyi szereplők, ágazati politika, stb.

Széchenyi 2020

Skip to content