TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00059

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSÉVEL MEZŐKERESZTESEN

Projekt összköltsége: 201.308.907 FORINT

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett fizikai zárása: 2021. augusztus 31.

Fotódokumentáció:

A fejlesztés előtt: (letöltéshez kattintson ide)

A fejlesztés közben: (letöltéshez kattintson ide)

A fejlesztés után: (letöltéshez kattintson ide)

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

Mezőkeresztesen a Harmatcsepp óvoda jelenleg két telephelyen üzemel: A József Attila úton, ahol 4 csoport működik, és Keresztespüspökin, a Szentistváni úton, ahol 2 csoport van kialakítva. Mindkét épület az 1970-es években épült, és megépítésekor korszerűnek számított, azonban kb. negyven év elteltével már nem felel meg teljes mértékben az érvényben lévő higiéniai, műszaki, energetikai előírásoknak és a mai kor követelményeinek, e mellett az épület akadálymentes használata sincs biztosítva. Szintén problémát jelent, hogy a településen jelenleg a megfelelő bölcsődei szolgáltatás nincs biztosítva.

A projekt célja a fentiek miatt az óvodai épületrész korszerűsítése, valamint egy új bölcsőde létesítése.

A projekt átfogó célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása, a kapacitásbővítés, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek megfelelő, fenntartható működés biztosítása. A fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

A projekt célja az egészséges, biztonságos és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, valamint az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek, a méltányos nevelési környezet biztosítása.

A fejlesztés konkrét célja a jelenlegi óvodák korszerűsítése és bővítése, valamint a szentistváni úti telephelyen egy új épületrészben bölcsőde létesítése, melynek során a meglévő épület hasznos alapterületét növelve biztosítjuk a két fő oktatási-nevelési funkció, az óvoda és a bölcsőde egymástól elkülönített használatát, és egyben megvalósul az épület projekt-arányos akadálymentesítése is.

Ezáltal a jelenlegi 0 férőhelyről 24 fősre emeli a településen a bölcsődei férőhelyek számát. A projekt intézményi működést érintő konkrét célja továbbá a pedagógiai munka infrastrukturális és eszközállománybeli támogatása, az épület racionális, takarékos üzemeltetésének megteremtése, energetikai korszerűsítés és a megújuló energiaforrások által a fenntartási költségek csökkentése.

A közvetlen célcsoport a szolgáltatásokat igénybe vevők és a szolgáltatást nyújtó személyek. Másodlagos érintett célcsoport az óvodai és bölcsődei funkciót kötelező feladatként fenntartó helyi önkormányzat.

A projekt közvetett célcsoportjai: térségi, megyei lakosság, régió óvodái és bölcsődéi, országos oktatásügyi szereplők, ágazati politika, stb.

Fenntarthatóság: A projektgazda vállalja az épület megfelelő karbantartását. Az intézmény pénzügyileg fenntartható gazdálkodást folytat a bevételek (normatíva) fedezik a kiadásokat (munkabér és járulékok, rezsi költség), a szükség szerint felmerülő kiegészítő forrásokat az önkormányzat biztosítja. Az energetikai korszerűsítésével az épület rezsi költsége optimalizálható. Hosszútávú szerződések biztosítják a fenntartható finanszírozást. A személyzet megfelelő szakképzettséggel és szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt vesz. A projekt hozzájárul a “szolgáltatói szerep” erősítéséhez. Az Óvoda és a bölcsőde működésére az igény biztosított.

Jelen projekt keretében az alábbi fejlesztés szempontjából releváns indikátor célérték vállalásokat tesszük:

– Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 24

– Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 145

 

A két településből létrejött Mezőkeresztes városában a bölcsődei feladat létrehozása új szociális ellátási lehetőséget jelent. A két településrész lakosságát mindig érzékenyen érintette a közintézmények településen belüli elhelyezkedése, elérhetősége. A támogatási kérelem benyújtásakor még nem volt az Önkormányzat tulajdonában olyan – bölcsőde kialakítására alkalmas – ingatlan, mely mindkét településrész lakossága számára elfogadható távolságban lett volna.

  1. márciusban, Mezőkeresztes központi helyén árverezésre írtak egy olyan ingatlant, mely Keresztes és Püspöki településrész viszonylatában közel azonos elérhetőséget jelent. A lakosok, illetve a szakmai dolgozók igényei alapján ez a Dózsa György utca 58. szám alatt található ingatlan, mind az elérhetőségi elvárásoknak, mind a parkolási lehetőségeknek, mind terület nagyságnak megfelelt.

A fentiek miatt az Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2018. (IV.17.) számú határozatával az ingatlan árverésen történő megvásárlása mellett döntött.

A bölcsődei funkció kialakítása érdekében bevont új megvalósítási helyszín, illetve alaprajzi racionalizálások miatt szükséges volt a projekt műszaki-szakmai tartalmának átdolgozása az alábbiak szerint:

 

József Attila úti tagóvoda

– tornaszoba kialakítása

– tornaszoba környezetében lévő helyiségek kialakítása: akadálymentes wc, öltöző helység, raktár, iroda

 

Szentistván úti tagóvoda:

– meglévő épületben új vezetői iroda és személyzeti szoba létesítése;

– akadálymentes rámpa építése;

– szolgálati lakás átalakítása óvodai helységekké

Dózsa György úti bölcsőde:

24 fős (2 csoportos) bölcsőde épület kialakítása:

– bölcsődei terek kialakítása az alaprajzi rendszer átalakításával;

– külső homlokzat megújítása, újravakolás, 12 cm homlokzati, 10 cm lábazati hőszigetelés;

– új külső hőszigetelt nyílászárók beépítése;

– tetőszerkezet megerősítése, tetőfedés cseréje;

– udvaron új térburkolat készítése (épület körül 6 cm);

– akadálymentes parkoló létesítése;

– kerítés és játszóeszközök kialakítása;

– akadálymentes wc, udvari gyermek wc kialakítása;

– kis méretű tálalókonyha létrehozása;

– külső, belső nyílászárók akadálymenetesítése;

– belső nyílászárók cseréje;

– új padlóburkolatok készítése;

– közlekedőkben 1,4 m-ig mosható falburkolat készítése;

– javított vakolatok belső felületén új festés készítése;

– csoportszoba ablakaira külső árnyékoló felszerelése;

– korszerű épületgépészeti és elektromos berendezések felhasználása.

Széchenyi 2020

Megszakítás