Mezőkeresztes Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozott idejű 5 évre szóló jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatási jogviszony jellege: munkaszerződés

Munkaideje: napi 8, heti 40 óra

Munkavégzés helye: Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felel az intézmény hatékony és törvényes működéséért, szervezi, irányítja az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, ellátja az intézmény szakmai irányítását, szervezésének operatív feladatait.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és egyéb juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • rendezvények szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Részletes szakmai és vezetési program
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-
  testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 nap.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Majoros János polgármester, illetve dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat Intézményvezető munkakör betöltésére” című megnevezést.
 • Elektronikusan a hivatal@mezokeresztes.hu e-mail címre történő megküldéssel /a tárgyban kérjük feltüntetni „Pályázat Intézményvezető munkakör betöltésére”/
 • Személyesen: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.)

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Mezőkeresztes Város honlapja
 • Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár
 • Mezőkeresztes Város Önkormányzat hirdetőtáblája
 • országos szintű felület

Mezőkeresztes Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozott idejű 5 évre szóló jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatási jogviszony jellege: munkaszerződés

Munkaideje: napi 8, heti 40 óra

Munkavégzés helye: Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felel az intézmény hatékony és törvényes működéséért, szervezi, irányítja az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, ellátja az intézmény szakmai irányítását, szervezésének operatív feladatait.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és egyéb juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • rendezvények szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Részletes szakmai és vezetési program
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-
  testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 nap.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Majoros János polgármester, illetve dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat Intézményvezető munkakör betöltésére” című megnevezést.
 • Elektronikusan a hivatal@mezokeresztes.hu e-mail címre történő megküldéssel /a tárgyban kérjük feltüntetni „Pályázat Intézményvezető munkakör betöltésére”/
 • Személyesen: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.)

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Mezőkeresztes Város honlapja
 • Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár
 • Mezőkeresztes Város Önkormányzat hirdetőtáblája
 • országos szintű felület

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2022.(X.27.) határozata
 pályázat kiírásáról a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére 

Tárgy: Pályázat kiírása a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázati felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha
vezetői beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól
(2023. január 1. – 2027. december 31.) 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Mezőkeresztes, Összekötő u. 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről.  Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért.  Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Mezőkeresztes Városi Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993.(V.12.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • öt éves igazolt, szakirányú szakmai gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret és gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati és/vagy köznevelési intézményben eltöltött szakmai szakirányú vezetői gyakorlat
 • helyismerettel rendelkezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés és vezetői program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
 • nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri lebonyolítani.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 1.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak Mezőkeresztes Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)
 • személyesen Majoros János polgármesternél (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a 2022. december hónapban tartandó rendes ülésén.

A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szombati Csaba jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon. 

Mezőkeresztes  Városi  Önkormányzat  (3441  Mezőkeresztes,  Dózsa György u. 30..)  Mezőkeresztes  II.  számú  felnőtt  háziorvosi körzet ellátási területén háziorvosi feladatok ellátására pályázatot hirdet.

Ellátandó feladat:

 • a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
 • területi ellátási kötelezettséggel, kártyaszám: 1494
 • vállalkozási formában
 • az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételek szerint.

Munkavégzés  helye:  3441  Mezőkeresztes,  Dózsa György u. 8. alatti  önkormányzati  tulajdonú  II. számú felnőtt körzet rendelője.

Pályázati feltételek:

–  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben,  továbbá  a  háziorvosi,  a  házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi  tevékenységről  szóló  4/2000.  (II.  25.)  EüM  rendeletben előírt feltételek megléte, valamint,

–  a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételek igazolása,

–  cselekvőképesség,

–  a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

–  saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.

Csatolandó dokumentumok:

– jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,

– képesítést igazoló okiratok másolata,

– részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,

–  három  hónapnál  nem  régebbi  hatósági  erkölcsi  bizonyítvány  annak  igazolására,  hogy büntetlen  előéletű  és  nem  áll  foglalkozástól  eltiltás  hatálya  alatt,  illetve  a  hatósági  erkölcsi bizonyítvány  megkéréséről  szóló  igazolás  másolata,

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,

– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,

– Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,

– nyilatkozat, amelyben a  pályázó hozzájárul, hogy a  pályázati anyag elbírálásában résztvevők a  pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A  pályázat  benyújtásának  határideje:  az  Egészségügyi  Közlönyben  történő  megjelenéstől  számított  30  napon  belül.

A  pályázat elbírálása: a  pályázat elbírálásáról Mezőkeresztes Városi Önkormányzat képviselő-testülete dönt a  pályázati  határidő  lejártát  követő  30  napon  belül.  A  feladatellátási  szerződés  tervezetét  Mezőkeresztes  Város  Jegyzője  a  pályázatok  elbírálását  megelőzően  a  pályázók  rendelkezésére  bocsátja.  A  képviselő-testület  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  pályázatot  indokolás  nélkül  eredménytelennek  nyilvánítsa,  és  nem  vállalja  semmilyen,  a  beadott  pályázat eredményéből keletkező kár, felmerült költség megtérítését.

Az álláshely betöltésének időpontja: vállalkozási formában a feladatellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően.

A feladat ellátásának időtartama és az egyéb feltételek biztosítása: vállalkozási formában történő feladatellátás esetén Mezőkeresztes Városi Önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt.

A feladatellátáshoz szükséges orvosi rendelőt az önkormányzat bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül biztosítja.

Igény esetén a háziorvosi rendelő emeletén egy 80 m2-es összkomfortos szolgálati lakás biztosított.

Pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen Mezőkeresztes Városi Önkormányzat 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.  címre  zárt  borítékban  – „Háziorvosi  pályázat  a  II.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására”  –  megjelöléssel  megküldve.

További információ kérhető: Mezőkeresztes Város Polgármesterétől és Jegyzőjétől, telefonszám: (49) 530-100

A pályázat további közzétételének helye: Mezőkeresztes város honlapja www.mezokeresztes.hu

Megszakítás