Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének

46/2023.(VIII.8.) határozata

 pályázat kiírásáról a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére

Tárgy: Pályázat kiírása a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázati felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha

vezetői beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól

                                                      (2024. január 1. – 2028. december 31.)

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Mezőkeresztes, Összekötő u. 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről.  Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért.  Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Mezőkeresztes Városi Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993.(V.12.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2024. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 15.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a benyújtási határidőt követő rendes ülésén.

A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szombati Csaba jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon.

Felelős: dr. Szombati Csaba jegyző          

Határidő: azonnal

Megszakítás