Zöld hulladék szállítás

Tisztelt Mezőkeresztesi lakosok!
Településünkön 2023.04.07-én (pénteken) indul ismét a zöld hulladék gyűjtés.
A gyűjtéshez szükséges zsákok (háztartásonként 5 db/szállítási alkalom) átvehetők a polgármesteri hivatalban térítés mentesen.

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2023.03.13.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március hó 13. napján /hétfő/ 10:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-­testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. Beszámoló a Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi működéséről
Előadó: Bartókné Györki Ildikó intézményvezető

2. Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkaterve
Előadó: Bartókné Györki Ildikó intézményvezető

3. A 2023. évben tervezett rendezvények, programok áttekintése
Előadó: Bartókné Györki Ildikó intézményvezető

4. Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár térítési díjszabásainak változása
Előadó: Bartókné Györki Ildikó intézményvezető

5. Tájékoztatás az átmeneti gazdálkodásról
Előadó: Majoros János polgármester

6. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

7. Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének tárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

8. „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására” kiírt pályázat benyújtása
Előadó: Majoros János polgármester

9.      „VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú projekt
közbeszerzésének elindítása
Előadó: Majoros János polgármester

10. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére a 2022. évben nyújtott támogatások
elszámolásáról

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

11. Tájékoztató a 2022. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

12. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása és a fenntartói hirdetmény
jóváhagyása

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

13. A 121/2022.(XII.15.) határozat módosítása
Előadó: Majoros János polgármester

14. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet tárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

15. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés

1. Ajánlattétel tulajdonrész megvásárlására
Előadó: Majoros János polgármester

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tájékoztatása a Mezőkeresztes és
Mezőkövesd külterületén lévő volt katonai repülőtér tulajdoni hányadának
elidegenítéséről

Előadó: Majoros János polgármester Megjelenésére feltétlenül számítok.

Tájékoztatás Helyi iparűzési adó megfizetésével kapcsolatban

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyit a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásával. Erre az elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január ljétől euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

Az önkormányzat részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Mezőkeresztes V. Önkormányzata
Számla száma:                 10027006-00001404-02120017

Számla IBAN száma: HU63 1002 7006 0000 1404 0212 0017

Kérjük, hogy a számla megnyitásáról, számáról és a devizában történő utalás lehetőségéről a helyben szokásos módon tájékoztassák az adózókat. Az adózók figyelmét fel kell hívni arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

Megszakítás