Belterületi vízrendezés folytatása

Mezőkeresztes, Mezőnagymihály és Ároktő településeken

Kedvezményezett: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (konzorciumvezető)

Projekt címe: Belterületi vízrendezés folytatása Mezőkeresztes, Mezőnagymihály és Ároktő településeken

Projekt elszámolható összköltsége: 195.272.065 Ft

Támogatás összege: 195.272.065 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.09.30.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00100

Projekt bemutatása

Mezőkeresztes Város Önkormányzata „Belterületi vízrendezés folytatása Mezőkeresztes, Mezőnagymihály és Ároktő településeken” tárggyal támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_Plusz-1.2.1.-21 azonosítószámú, „Élhető települések” tárgyú pályázati felhívásra, mely pályázat TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-0100 azonosító számmal 2022. 08. 12-én támogatásban részesült.

A projekt átfogó célja: A projekt átfogó célja: A települések alapinfrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település környezetbiztonság javítása, élhetőbbé tétele, vonzóbb lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések népességmegtartó erejének növelése, versenyképességének és hosszú távú fennmaradásának az erősítése

A projekt keretében tervezett műszaki beavatkozások:.

Mezőkeresztes:

A város csapadékvíz-elvezető rendszerének III. ütemű fejlesztése keretében a Kossuth utca vízelvezető rendszerének, valamint a József Attila utca korábban nem rendezett árokszakaszainak a fejlesztése tervezett.

A tervezett fejlesztés céljában és tartalmában illeszkedik és műszakilag közvetlenül kapcsolódik a 2018-ban megvalósult Árpád úti, valamint a Dózsa György úti városrehabilitációhoz és vízrendezéshez. Ezenkívül a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00083 számú projekt keretében megvalósítás alatt áll a Rákóczi utca és a József Attila út jelen projektben nem érintett szakaszának vízelvezetése.

Jelen projekttel a városközpont belterületi csapadékvízelvezető rendszerének megújítása és egységesítése befejeződik. A Rákóczi Ferenc, József Attila, Dózsa György és Árpádvezér utcák egymás folytatásaként a város főutcáját jelentik, mely a kapcsolódó belterületi lakóutak vizének összegyűjtésével a település belterületére hulló csapadékvizeknek mintegy 60%-át szállítják.

A József Attila utca kétoldali csapadékvíz elvezetésének fejlesztése tervezett a Kazinczy F. és a Petőfi S. utcáig.

A Kossuth utcai szakaszok Dózsa Gy. utcától a Kossuth utcai Sportpályáig épülnek ki, ahol becsatlakoznak, a meglévő földmedrű árokba, mely a csapadékvizeket a külterület felé vezető út meglévő árkába szállítja. A sportpálya melletti földmedrű árok jelenleg, nem képes a csapadékvizek fogadására, így annak iszaptalanítása, felújítása is jelen projektben tervezett

Épül összesen: 1320 m nyílt vízelvezető árok

Mezőnagymihály:

Az I. és II. ütem eredményeként a település központi részén a Kossuth utcán egységes kétoldali burkolt vízelvezető épül, mely jelen fejlesztési ütem keretében a Kácsi patak felé bővítésre kerül. Az I. és II. ütem eredményeként a település központi részén a Kossuth utcán egységes kétoldali burkolt vízelvezető épül, mely jelen fejlesztési ütem keretében a Kácsi patak felé bővítésre kerül. A III. ütem keretében tervezett árokszakasz a II. ütemben a Kossuth utca páratlan oldalán megépült árokszakaszhoz közvetlenül kapcsolódik és a Kácsi patakba, mint befogadóba vezet (engedélyezési terv és vízjogi engedély szerinti Cs-5-1 szakasz 0+000-0+568 szelvények közti szakasz). A fejlesztéssel a Kossuth utca teljes településközponti szakaszán egységes vízelvezető jön létre.

Épül 568 m burkolt vízelvezető

Ároktő:

A projekt az I. ütem keretében 2020. során kiépült Széchenyi utcai vízelvezető rendszerhez kapcsolódó Délibáb és Csörsz (Bacsó Béla) utak felszíni vízelvezető rendszerének és a Béke utca kétoldali árkának a rendezését tartalmazza. Épült összesen 742 m burkolt vízelvezető

Megszakítás