Meghívó képviselő-testületi ülésre 2022.09.15

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának

Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember hó 15. napján /csütörtök/ 9— órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-­testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. Tahy Olga Városi Könyvtár átszervezése

Előadó: Majoros János polgármester

2.     Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő-
csatlakozás

Előadó: Majoros János polgármester

3. „TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00083 – Belterületi vízrendezés II. ütem” tárgyú projekt
közbeszerzési eljárásában döntés az eljárás eredményéről

Előadó: Majoros János polgármester

4. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2022. szeptember 8.

Majoros János
polgármester

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2022.08.29

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus hó 29. napján /hétfő/ 9:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő­-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1.    „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására” kiírt pályázat benyújtása

Előadó: Majoros János polgármester

2.      Gyermek- és szociális intézményekben alkalmazandó nyersanyagköltségek
megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

3. A gyermekintézményekben fizetendő térítési díjak megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

4.    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek
bérbeadásának és elidegenítési feltételeiről szóló 10/2016.(VILI.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

5.    dr. Varga László r. ezredes kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatos
véleményezés

Előadó: Majoros János polgármester

6.  Mezőkeresztes, Dózsa György u. 2/1. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó
pályázati eljárás megindítása

Előadó: Majoros János polgármester

7. Beadott pályázatok eredménytelenné nyilvánítása

Előadó: Majoros János polgármester

8. Iskolai ebédlő vagyonkezelői jogának visszaadása

Előadó: Majoros János polgármester

Zárt ülés

1. Önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat

Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2022. augusztus 19.

Dr. Falikejevics Marianna helyettesítése

Tájékoztatni szeretném a lakosságot, hogy 2022. augusztus 1-től  12-ig szabadság miatt körzetünkben a helyettesítést

Dr. Réti Sarolta és az asszisztens Kántor Anita oldják meg.  

A túlterheltség elkerülése miatt a lakosságot szeretnénk megkérni, hogy július végéig gondoskodjanak a gyógyszerek felírásáért. 

Kérném lehetőség szerint információ megosztását a lakossággal. 

Köszönettel Dr. Falikejevics Marianna

Megszakítás