Sajtóközlemény

Megújult Mezőkeresztes központi része: funkciókban gazdag városközpontot alakítottak ki

2020/07/08

A kivitelezés során a városközpont úgynevezett zöldinfrastruktúra elemeinek valamint a főutcát szegélyező, helyi védelem alatt álló japán akác fasor megújítására és a kapcsolódó infrastrukturális elemek fejlesztésére is sor került.

A Művelődési Ház (IKSZT) külső és belső felújításával, bővítésével a szabadidős, kulturális városi szolgáltatások színvonalának javítására nyílik lehetőség, míg az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági funkciós üzletsor fejlesztésével a lakosság és a bérlők számára is vonzóbb üzleti környezet került kialakításra.

A projekt keretében egy  300 négyzetméteres közösségi kertet is létrehoztak, megújították a Hősök tere, a Templomtér és a Kossuth-szobor környezetének növényállományát, valamint 6 db parkolót alakítottak ki ugyanitt.

A főutcán energiatakarékos közvilágítási rendszert építettek 76 db kandeláber telepítésével, valamint a Dózsa György út mindkét oldalán, mintegy 900 méteren beburkolták és lefedték a csapadékvíz-elvezető árkot.

Az infrastrukturális elemekhez kapcsolódóan a városi növényállomány és közterületek megújítását szolgáló szemléletformáló akció is megvalósult.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata európai uniós támogatás segítségével valósította meg a projektet, ezzel erősítve Mezőkeresztes városi szerepét és városi funkcióit, javítva az életminőséget, a városképet.

A projektzárás időpontja 2020 . július 29. A „Zöld és funkciókban gazdag városközpont kialakítása Mezőkeresztesen” című, TOP-2.1.2-15-B01-2016-00021 azonosítószámú pályázat által Mezőkeresztes Város Önkormányzata 236,6 millió forint európai uniós támogatást nyert el a projekt megvalósításához, amely a költségek 100%-át fedezi.
A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg.

További információ:

Vukovich Ákos sajtóreferens

e-mail: vbmmediabt@gmail.com
telefon: +36-30-296-8854

Fotódokumentáció:

a fejlesztés előtt:

1. helyszín:

2. helyszín:

3. helyszín:

4. helyszín:

a fejlesztés közben:

1. helyszín:

2. helyszín:

3. helyszín:

4. helyszín:

a fejlesztés után:

1. helyszín:

2. helyszín:

3. helyszín:

4. helyszín:

TOP 2.1.2 Zöld és funkciókban gazdag városközpont kialakítása Mezőkeresztesen projekt partnerségi tervezés

 Mezőkeresztes Város Önkormányzata „Zöld és funkciókban gazdag városközpont kialakítása Mezőkeresztesen” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.2–15 számú „Zöld város kialakítása” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00021 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. augusztus 3-i keltezésű levele alapján 236 600 000 Ft támogatásban részesült.

A projekt tervezett költsége 236.600.000 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.30.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A támogatási kérelem alapvető célja Mezőkeresztes városi szerepének az erősítése és a városi életminőség javítása a városkép és környezeti
állapotának a javításával és a városi funkciók megerősítésével.

Az alapvető célt a tervezett fejlesztés az alábbi specifikus célokon keresztül kívánja elérni:
– városközpont zöldinfrastruktúra elemeinek, kiemelten a helyi védelem alatt álló japán akác fasor megújításával és a kapcsolódó infrastrukturális elemek fejlesztésével színvonalas városi főutca kialakítása
– a városközpont alulhasznosított önkormányzati épületének a fejlesztése szabadidős, kulturális városi szolgáltatások színvonalának a javítása
– a városközpont gazdasági potenciáljának a növelése az önkormányzati gazdasági funkciós üzletsor fejlesztésével és vonzóbb üzleti környezet kialakításával a közszféra és a gazdasági szféra együttműködése mellett

A támogatási kérelem keretében az alábbi projektelemek és tevékenységek tervezettek:

1. projektelem: Dózsa György út, mint a város főutcájának rehabilitációja:

– Dózsa György úti helyi védelem alatt álló fasor revitalizálása

– Dózsa György úti közparkok (Hősök tere, Templomtér és Kossuth szobor) növényállománynak megújítása

– Közösségi kert kialakítása

– A zöldterület használatát segítő burkolt gyalogutak és felületek kialakítása (3.1.2 l) pont)

– Hősök tere és Templomtér mellett 6 db parkoló kialakítása

– Dózsa György úti fasorhoz kapcsolódóan energiatakarékos közvilágítási rendszer kiépítése

– Dózsa György úton térfigyelő kamerák telepítése

– Dózsa György út kétoldali csapadékvíz-elvezető árkának burkolása és lefedése (a csapadékvíz helyben tartását szolgáló áttört mederelemekkel)

2. projektelem: Dózsa György út 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú alulhasznosított üzletsor külső felújítása

3. projektelem: Dózsa György út 16. sz. alatti önkormányzati tulajdonú alulhasznosított Művelődési ház külső-belső felújítása

4. Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó kötelező szoft tevékenységek

Vállalt indikátorok:

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (zöldfelületek nélkül, m2): 4382 (Dózsa György úti fasor és kapcsolódó terek)

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (fő): 3818

Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza (m): 900

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2): 1420

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2): 2330 

Kérjük észrevételeiket 2018. május 15-ig a hivatal@mezokeresztes.hu

emailcímre elküldeni szíveskedjenek.

Atnezetes_helyszinrajz.pdf
Csapadékvízelvezető_Részletes_helyszínrajz.pdf
Mezőkeresztes_fasor_helyszínrajz.pdf
Mezőkeresztes_Hősök_tere_helyszínrajz.pdf
Mezőkeresztes_Kossuth_szobor_helyszínrajz.pdf
Mezokeresztes_Reformatus_templom_elotti_ter_helyszinrajz_.pdf
Vilagitas_korszerusites_helyszinrajz.pdf

Közbeszerzés:
Ajánlattetelre felhivott gazdasagi tarsasagok.pdf
ellenjegyzett_bontasi_jegyzokonyv_EKR000457192018.pdf
ellenjegyzett_Összegezés az ajánlatok elbírálásáról.pdf
Felhívás EKR.pdf
Közbeszerzési Dokumentumok_Mezőkeresztes város főutcájának rehabilitációja és belterületi vízrendezése_végleges.pdf

Mezőkeresztes Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert a TOP-2.1.2-15 kódjelű pályázaton zöld városközpont rehabilitációs munkáinak elvégzésére. A pályázat megvalósításának feltétele az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése, amely egy 7 éves időtávra szóló, a település egészét érintő stratégiai szintű, partnerségi együttműködésen alapuló dokumentum. Kérjük a város lakosságát és gazdasági szervezeteinek véleményét a dokumentumokban foglaltakról április 5-éig.

Mezőkeresztes_ITS-Stratégia_2.0_Velemenyezesi_anyag-1.pdf

Mezőkeresztes-ITS-Megalapozó_vizsgálat_2.0_Velemenyezesi_anyag-1.pdf

Megszakítás