EFOP-3.3.2-16-2016-00296

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

 Kulturális programok megvalósítása a mezőkeresztesi Művelődési Ház gondozásában

 Projekt összköltsége: 25 MILLIÓ FORINT

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezési dátuma: 2020.03.31

Projekt célja:

A projekt keretében elérendő célok a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése, a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel. A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program céljaihoz és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz. Az intézmény a célcsoport széles körének megszólítására alkalmas. A projekt közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, valamint a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók.

Beavatkozási kategória:

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is

Megszakítás