Mezőkeresztesi Polgárőr Szervezet támogatási igényt nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás Kollégiuma (a továbbiakban: Kollégium) által meghirdetett, NEA-17-M kódszámú felhívására a Kedvezményezett működésének támogatása iránt, melyet az Alapkezelő NEA-TF-17-M-1095 azonosító számon nyilvántartásba vett.

A Mezőkeresztesi Polgárőr Szervezet működési támogatása címen benyújtott támogatási igény támogatása és annak a Kedvezményezett általi megvalósítása a Támogató a támogatási igényben foglaltak megvalósításához a Civil tv. Nemzeti Együttműködési Alapról szóló X. fejezetében, a NEAr.-ben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá a(z) NEACTO/192/2017 iktatószámú döntési listában foglaltak alapján támogatást nyújtott a Kedvezményezett részére.

A támogatási igény értékelése alapján a Kollégium a(z) NEACTO/192/2017 iktatószámú döntési listának megfelelően 1250000 Ft, azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntött a Kedvezményezett javára, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/54 Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzata terhére nyújtja. A támogatási időszak: 2017. április 1. – 2018. március 31.

Megszakítás