Kedvezményezett: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
Projekt címe: Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Mezőkeresztes, Ároktő, Szentistván és Bogács településeken
Projekt elszámolható összköltsége: 255.633.358 Ft
Támogatás összege: 255.633.358 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.09.30.
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00134

PROJEKT BEMUTATÁSA

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Ároktő, Szentistván és Bogács Községek Önkormányzataival konzorciumban „Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Mezőkeresztes, Ároktő, Szentistván és Bogács településeken” címen pályázatot nyújtott be TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati felhívás B főtevékenységére (Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése).

Átfogó cél a fejlesztéssel érintett településeken a zöldterületek fejlesztése (zöldinfrastruktúra javítása) a környezeti minőség javításával, a zöldfelületek növelésével, a területek növényállományának rekonstrukciójával, őshonos klímatűrő növényfajok telepítésével, egy élhető, minőségi környezet kialakítása, melyben a környezetvédelm, a klímavédelem mellett a családok, a lakosság életminőségének javítása is cél.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG
2.1.1. B. I. a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, valamint a biológiai aktivitás értékének növelése, a zöldfelület növényállományának növelése, rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, pótlása, valamint ápolási munkák;

Mezőkeresztes: Tölgyfa-liget: Tölgyfa pótlás: A település északkeleti kapuja egy tölgyfa liget, mely a világháború hőseinek állít emléket. Ebből a ligetből az idők során kidőlt, kivágtak néhány példányt, így pótlásra szorul az állomány. Népkert teljes rekonstrukciója megvalósul, őshonos növényfajok ültetésével.
Ároktő: A zöldfelület fejlesztés előkészítése során megtörténik a gyomirtás teljes kertészeti felületen, durva tereprendezés, termőföld terítés 5 cm vastagságban, a növények telepítését követően finom tereprendezés történik, fűmagvetés műtrágyázással és borovi fenyőkéreg terítése a cserjék alá 6 cm vastagságban a gyomosodás elkerülése érdekében.
Szentistván: A tervezett kialakítás során a 62 hrsz.-ú ingatlan esetében a terület feltárása érdekében készül egy „U” alakú sétány 2,5 m szélességben, mely a zöldterületek elérhetőségét szolgálja. A sétány külső oldalán zöldterület rekonstrukciója történik. A növénytelepítés során a területre jellemző őshonos fafajokból összeállított korosbított konténeres fák kiültetése mellett a szomszédos óvoda kerítésének eltakarása és a tér esztétikai értékének növelése érdekében kúszónövény keret kerül elhelyezésre.
Széchenyi úti játszótér és környezetének zöldfejlesztése és Kossuth út játszótér és környezetének zöldfejlesztése: A szegély mellé és a park járda menti részén további cserje ágyás ültetését terveztük. A parkban lévő koros fák mellé fiatal, friss faállományt is terveztünk.
Bogács: Az Ady Endre út fejlesztése során a funkciók bővítésére igyekeztük a hangsúlyt helyezni. Az utca fő funkciójaként a tér és a patakpart közötti gyalogos tengely erősítését tűztük ki célul. A meglévő Platán sor mellé őshonos, várostűrő fafajok telepítését tervezzük, a változatos fajösszetétel érdekében a gyepes területek mellé díszcserjék, biodiverz növények kerülnek.
2.1.1. B. I. d) aktív rekreációs zöldterületek (tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.); Mezőkeresztesen és Szentistvánon játszótér, míg Ároktőn szabadtéri tornapark valósul meg.

2.1.1. B. I. g) zöldterületek használatához szükséges közlekedési felületek és közvilágítás;
Mezőkeresztesen, Ároktőn, Szentistvánon és Bogácson is napelemes kandeláberek kerülnek elhelyezésre. Mezőkeresztesen a parkban nincs közvilágítás, mely a projekt keretében megvalósul.

2.1.1. B. I. h) a fejlesztésre kerülő zöldterülethez kapcsolódó és szükséges építmények (esőbeálló, szabadtéri rekreációt segítő építmény, napvédelmi funkciót ellátó építmény, eszközök telepítése, fenntartáshoz szükséges építmények); Mezőkeresztesen játszótér és esőbeálló készül, Ároktőn és Szentistvánon játszótér kialakítása történik, mely során biztosítjuk az árnyékos részt.

2.1.1. B. I. i.) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése); Mindegyik településnél utcabútorok elhelyezése történik, valamint szelektív hulladékgyűjtőket helyezünk ki, valamint okos padot.

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉG
2.1.2.2. b) Önállóan támogatható tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése Bogács esetén zöldfelület elérését célzó önkormányzati tulajdoni belterületi közútfejlesztés történik (Ady Endre utca felújítását érintően)

Jelen projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

  • Engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészítése,
  • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – ITS felülvizsgálata Mezőkeresztes városa esetén,
  • Műszaki dokumentáció: éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat,
  • Engedélyezési eljárás lefolytatása ahol releváns,
  • Beszerzési/Közbeszerzési eljárások lefolytatása,
  • Műszaki ellenőr feladatok biztosítása,
  • Kivitelezési munkák megvalósítása,
  • Kötelező nyilvánossági feladatok ellátása.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00134 kódjelű pályázaton. A pályázat megvalósításának feltétele az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, amelynek illeszkednie kell a TOP_PLUSZ pályázatok céljaihoz.

Kérjük a város lakosságát és gazdasági szervezeteinek véleményét a dokumentumokban foglaltakról február 13-áig a következő e-mail címe: hivatal@mezokeresztes.hu

Mezokeresztes_ITS_Strategia_2024.pdf

Megszakítás