Levelezési cím: 
3441 Mezőkeresztes, József Attila u. 3.Telefon: I. Óvoda — 06/49-331-282,
3441 Mezőkeresztes, Szentistváni u.76.Telefon: II. Óvoda — 06/49-331-577,
3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u.58.Telefon: Bölcsőde– 06/49-331-345,

Településünk egyetlen óvodája két épületben működik, egymástól 3 km távolságra, 4 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal. Mindkét épület udvara tágas, jó természeti és környezeti adottságokkal rendelkezik. Felszereltségünket tudatosan formáljuk, kiegészítjük különféle játék- és mozgásfejlesztő eszközökkel, természetes anyagokból készült praktikus, esztétikus használati tárgyakkal. Meggyőződésünk, hogy környezetünkkel is nevelünk. Nevelőtestületünk száma 9 fő óvónő, 2 fő kisgyermeknevelő, a nevelést közvetlen segítő munkatársak száma 6 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, valamint 1 fő konyhai kisegítő és 1 fő óvodatitkár segíti munkánkat. Nevelőtestületünk jövőorientált, globális szemléletű, természet és hagyománytisztelő, gyermekszerető. Fontosnak tartjuk, hogy testi-lelki harmóniában éljünk önmagunkkal és környezetünkkel.

Helyi nevelési programunkat az Országos Óvodai Alapprogramra építve magunk írtuk, mely: EGYÜTT EGÉSZSÉGESEN! környezeti és egészségnevelési óvodai program. Óvodánk egyik alapfeladata orientációs mintát adni a gyermekek számára, az értékes életre. Olyan szemléletmód kialakítására törekszünk, hogy gyermekeink értéknek tekintsék önmagukat, személyiségüket, saját egészségüket, jó pszichés állapotukat, környezetüket.

Fontos számunkra az egészséges életszemlélet, a mozgásfejlesztés, prevenció, a környezetvédelem, pozitív kapcsolat a természeti és társadalmi környezettel. Nyitottságunkkal, rugalmas, de biztonságot nyújtó napirendünkkel tudatosan alakított életvitelünkkel, környezetünkkel, a progresszív nevelés és sajátélményű megtapasztalás keretében biztosítjuk a gyermekek számára a tanulást, a fejlődést.

A vegyes életkorú csoportszervezés lehetővé teszi a gyermekek egyéni fejlettségének megfelelő differenciálást. A lassabban fejlődő gyermekeket fejlesztőpedagógus segíti, a beszédhibás gyermekek fejlesztését logopédus végzi.

A műveltségtartalmak közvetítése projekt rendszerű, komplex fejlesztésre irányul, környezeti és egészségnevelés állandó jelenléte jellemzi. Tartalmát az évszakok változásához, ünnepekhez, hagyományőrzéshez, jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységi körök határozzák meg. A tágabb környezet megismerése céljából minden évszakban autóbuszos kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szervezünk. Helyi túrázások alkalmával közvetlen környezetünkben megfigyelhetjük a ligetek, rétek, vizes élőhelyek növényeit, állatait. Óvodakertünkben alkalom nyílik a gyógynövények, évelő növények és a sziklakert növényeinek megfigyelésére, gondozására. Részt veszünk MME Madárbarát kert programjában. Madarainkat rendszeresen etetjük, megfigyeljük különféle sajátosságaikat, szokásaikat, igyekszünk megfelelő élőhelyet kialakítani számukra. Az egészséges életmód alakításának fontos része a zöldség, gyümölcsnap.

A gyermekek mozgásfejlesztésére többféle mozgásfejlesztő eszköz áll rendelkezésre a csoportszobákban és az udvaron egyaránt. Preventív jellegű, tartásjavító torna fontos része a mozgásfejlesztésnek. Gyermektánc keretében elsajátíthatják az egyszerű tánclépéseket, ritmikus mozgást.

Programunkban külön hangsúly kap az évszaknak megfelelő mozgáslehetőségek szervezése.

Az őszi, tavaszi sportnapokat ügyességi és versenyjátékok teszik élményszerűvé gyerekek, szülők, óvónők számára. Télen szánkótúrákat szervezünk a közeli dombokon. Biztosítjuk a gyermekek számára a katolikus és református hitoktatást.

Az óvoda család kapcsolatában fontos szerepe van az ünnepek előtt szervezett kézműves délutánoknak, ahol az óvoda dolgozói és a szülők gyermekeikkel együtt készítik otthonuk ünnepi díszeit, ajándéktárgyait, játszóházi tanfolyamot végzett óvónők vezetésével.

Színházi és bábszínházi látogatásokat szervezünk Miskolcra ezzel is színesítve közös programjainkat.

A hagyománnyá vált jótékonysági óvodabálon a szülők és az óvoda dolgozói együtt vesznek részt, melynek bevételét tárgyi eszközeink bővítésére fordítjuk.

Nevelési programunkban megfogalmazott értékek megvalósítására törekszünk, a nevelőmunka sikeréért közösen dolgozunk. Munkánkat akkor tekintjük eredményesnek, ha partnereink elégedettek, ezért visszajelzéseik alapján a fejlesztés fontos feladatunk.

Megszakítás