„Tisztítsuk meg az Országot!” I. ütem

Támogató megnevezése: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett megnevezése: Mezőkeresztes Város Önkormányzata

A megvalósításra elnyert összeg:

                        4. célterület: 9.928.101 Ft

                        5. célterület: 7.064.998 Ft

4. célterület:

A projekt elsődleges átfogó célja a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának tulajdonában, illetve kezelésében lévő a rendszerváltás előtti volt szovjet katonai repülőtéren jogellenesen elhelyezett hulladékok felszámolása és az illegális szemét ismételt elhelyezésének megakadályozása, illetve az elkövetői magatartás visszaszorítása. A projekt közvetlen célja a végrehajtási tervben bemutatott szektorokban található illegálisan lerakott hulladékok felszedése, elszállítása és kezelése. A megvalósítás során az újraképződés megakadályozása érdekében tiltó- és magánterület feliratú táblákat helyezünk ki, a terület helyszíni ellenőrzésébe bevonjuk a helyi polgárőrszervezetet gépjárművel történő járőrszolgálati speciális célfeladatként. Felülvizsgáljuk a helyi szabályzókat és szükség esetén szigorítjuk. Az önkormányzati, helyhatósági, tulajdonosi szúrópróba szerű ellenőrzéséket is fenntartjuk.

5. célterület:

A projekt közvetlen célja a külterületi bekötő utak és a reptéri belső utak találkozási pontjaihoz fizikai akadályként 2 db sorompó elhelyezése. Az illegális szemételhelyezésének szempontjából potenciálisan szóba jöhető, rendhagyóan nagy mintegy 300 ha-nyi terület megelőzési és tetten érési célú megfigyeléséhez 100000 m2-ként átlagosan 1 db, azaz összesen 30 db csúcskategóriájú vadkamera kihelyezése is közvetlen elérendő cél.
A külterületi helyszíneken történő terület megfigyelési célzat miatt videófelvétel küldésére is képes 4G (HSPA+), felhő alapú csúcskategóriás vadkamerák beszerzése szükséges.

Megtisztított területek száma: 20 szektor

Megfigyelt területek száma: 30 helyszín

Felszámolt hulladék mennyisége: 156 m3 (~ 153,5 t)

Fotódokumentáció a területek megtisztítása előtti állapotról:

Fotódokumentáció_előtte.pdf

Fotódokumentáció a területek megtisztítása utáni állapotról:

Előrehaladási jelentések:

Sajtómegjelenések: