Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2022.12.15. 14:00

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

Mezőkeresztes Város önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december hó 15. napján 14:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. A ravatalozóról és urnahelyekről szóló 3/2011.(111.31.) önkormányzati rendelet
  módosítása
  Előadó: Majoros János polgármester
 2. A 2023. évi járási startmunka programhoz történő csatlakozás
  Előadó: Majoros János polgármester
 3. Egyebek

Zárt ülés

 1. Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére kiírt
  pályázatok elbírálása
  Előadó: Majoros János polgármester
 2. Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörére kiírt
  pályázatok elbírálása
  Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2022. december 09.

Majoros János
polgármester

Lakossági Tájékoztató Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023 összesített eredményéről

Önkormányzatunkhoz 14 db pályázat érkezett elektronikusan, majd papír alapon 12 db.  A pályázatokat iktatás után formailag ellenőriztük, mindegyik megfelelt az előírásoknak.

 Az elbírálását a képviselő-testület végezte.

A döntés eredményét elektronikusan az EPER-BURSA rendszerben rögzítettük, a pályázók kiértesítése megtörtént.

BURSA „A” pályázat:

-elfogadott pályázatok: 12db

-elutasított pályázatok: 0 db

-érvénytelen pályázatok: 2 db

-pályázónkénti támogatás havi összege:  5000 Ft/hó

-támogatás időtartama: 10 hónap

BURSA „B” pályázat:

-beadott pályázatok: 0 db

Mezőkeresztes, 2022. december 5.

dr. Szombati Csaba
jegyző

Tájékoztatás igazgatási szünetről: 2022.12.23 – 2023.01.06

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2022.12.23 – 2023.01.06 napjáig
igazgatási szünet miatt a

Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalban
nem lesz ügyfélfogadás, az épület zárva lesz
( még a hátsó ajtó is).

Ezen időszak alatt csak és kizárólag a
halotti anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos
feladatokat látjuk el.

Ügyintéző: Hudák Szimonetta
tel.: +36 30 749 1515

Megszakítás