ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.02.13

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. FEBRUÁR 13-ÁN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Helyszín:

Mezőkeresztesi Vásártér Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ban helypénz nincs!
2017. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Meghívó a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat által szervezett fórumra

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt
2017.január 31-én, kedden 14 órai kezdettel a Mezőkeresztesen

(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. út 16.)

tartandó fórumunkra, melynek főbb témái:

 

  • A Vidékfejlesztési Program aktualitásai, az MNVH-t érintő változások
  • VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
  • VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
  • A LEADER program aktualitásai
  • Egyéb aktuális információk
  • Kérdések és válaszok

 

Borsodnádasd, 2017. január 25.

dr. Csuzda Gábor Balázs János
MNVH Borsod-Abaúj-Zemplén munkaszervezet-vezető
megyei területi felelős Dél-borsodi LEADER Egyesület

NAV-hoz is benyújtható az iparűzési adóbevallás

Tájékoztató 2017. január 1-től a NAV-hoz is benyújtható az iparűzési adóbevallás

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 2017. január 1-től már lehetőség van arra, hogy az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségüket – meghatározott elektronikus bevallási nyomtatványon – az állami adó- és vámhatósághoz (továbbiakban: NAV) teljesítsék1. Több önkormányzatot érintő adókötelezettség esetén lehetőség van a HIPA bevallások egyidejű beküldésére, mivel az Ügyfélkapun biztosított a csoportos küldés.

Helyiadó-ügyben továbbra is az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette2. Ezért a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást (továbbiakban: HIPA bevallást) – befogadó nyugta kiadása mellett – késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, annak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja az önkormányzatnak.

A NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a települési önkormányzat saját bevétele. Az adózónak az adót – függetlenül attól, hogy a HIPA bevallását a NAV-on keresztül nyújtotta be – az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie.

Az egyes önkormányzatok rendeleteiben rögzített különös szabályokról (például az adó mértékéről, az önkormányzat döntése szerinti kedvezmények, mentességek szabályairól), illetőleg az első fokon eljáró önkormányzati adóhatóság elérhetőségeiről az adott önkormányzat saját honlapján, illetőleg a Magyar Államkincstár e célra fenntartott honlapján (https://hakka.allamkincstar.gov.hu) kaphat részletesebb tájékoztatást.

Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra (ÁNYK) optimalizált HIPA bevallás kitöltő programja, a kitöltési útmutató, valamint a kitöltést segítő aktív súgó a NAV honlapján érhető el: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok.

A 2016. adóév vonatkozásában a 16HIPA jelű, a 2017. adóév vonatkozásában a 17HIPA jelű nyomtatvány alkalmazandó. A helyes kitöltésben rövid, figyelmeztető üzenetek nyújtanak segítséget.

A HIPA bevallás főlapjának fejlécén található lenyíló listából ki kell választani a székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságát (fővárosban a fővárosi önkormányzati adóhatóságot), valamint kötelezően ki kell tölteni az adózó adóazonosító számát. Amennyiben a benyújtott bevalláson feltüntetett adóazonosító szám a NAV nyilvántartásában nem szerepel, akkor a NAV „Elutasító nyugta”-t küld az adózó elektronikus tárhelyére.

Az ÁNYK programban lehetőség van arra, hogy az adózó egy már elkészített bevallása adattartalmát átmásolja egy új bevallásba, majd az adatokat szükség szerint módosítsa. Az egyszerre több HIPA bevallást beküldő adózóknak célszerű először egy bevallást feltölteni azokkal az adatokkal, amelyeket egységesen, minden önkormányzat esetén szükséges megjeleníteni (pl: az adózó azonosításához szükséges adatok, az adó levezetéséhez szükséges vállalati szintű adatok és hozzájuk tartozó betétlapok). Így ezek másolását követően a többi nyomtatványon már csak az adott önkormányzatra vonatkozó egyedi adatok kiegészítése szükséges.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017.01.26

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu
________________________________________

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január hó. 26. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

2. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
Előadó: Majoros János polgármester

3. A Mezőkeresztesi Központi Konyha intézményvezetői állásának meghirdetése
Előadó: Majoros János polgármester

4. A polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemterve
Előadó: Majoros János polgármester

5. A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

6. A Harmatcsepp Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása
Előadó: Majoros János polgármester

7. A Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Majoros János polgármester

8. A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program nyertes pályázatának ingatlan megjelölése
Előadó: Majoros János polgármester

9. Az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

10. Indítványok, javaslatok tárgyalása

Zárt ülés:

1. Fellebbezések elbírálása
Előadó: Majoros János polgármester

2. Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás
Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2017. január 19.

Majoros János
polgármester

http://file.mezokeresztes.hu/esemenyek/Meghivo_2017.01.26..pdf

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.01.09

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. JANUÁR 9-ÉN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Helyszín:

Mezőkeresztesi Vásártér Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2016-ban helypénz nincs!
2016. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Vállalkozók Figyelem!

Vállalkozók Figyelem!
Önkormányzatunknál lehetőség nyílt pályázati tanácsadásra!

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal munkaidőben Szabóné Csótó Tímea-munkatársunkhoz.(Polgármesteri Hivatal- I. .Emelet.)

 

Legújabb pályázatok:

– Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (Falusi turizmus fejlesztése)

Támogatási kérelmek benyújthatók: 2016.12.19-től

– Kertészeti korszerűsítése – Kertészeti gépbeszerzés támogatása.

Támogatási kérelmek benyújthatók: 2017.01.06-től

–  Mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás.

Támogatási kérelmek benyújthatók: 2017.02.01-től

 

Már folyamatban lévő, de még benyújtható pályázatok:

– Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

– Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

– Baromfi-, Szarvasmarha-, Sertés-, Juh-, Állattartó telepek korszerűsítése

– Kisméretű terménytároló-, szárító, és tisztító építése és korszerűsítése

– Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

– Kertészet korszerűsítése-ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével, Kertészet korszerűsítése, üveg és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

– Erdősítés támogatása

– Gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítésére

– Az állattenyésztési ágazat fejlesztése- trágyatárolók építése

– Gyógynövény  termesztés

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2016.12.12

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2016.DECEMBER 12-ÉN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Helyszín:

Mezőkeresztesi Vásártér Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2016-ban helypénz nincs!
2016. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Elektronikus lakossági bűnmegelőzési hírlevél

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER
Lakossági Hírlevél
2016. december
Az ünnepi forgatag veszélyei

Advent beköszöntével megkezdődik a vásárlási láz, Karácsonyig üzletről-üzletre járva ajándékot vásárol idős és fiatal. A megnövekedett forgalom alkalmat teremt a jogsértések elkövetéséhez, főként a zseblopás, a gépjármű feltörés és a rablás fordulhat elő.
Ilyen negatív eseménynek senki sem kíván a részesévé válni, kárt szenvedni. A figyelmes és körültekintő ember megpróbálja elkerülni, hogy értékeit ellopják, ennek elérésében segítünk Önnek tanácsainkkal.   Figyelem a szenteste is lehet veszélyben!

Kerülje a zsúfolt helyeket lehetőség szerint ahol hangoskodás, vita folyik, mert ez a figyelemelterelés része is lehet.
Fontos, hogy ne vigyen magával a szükségesnél több pénzt, értékeit több helyen, elsősorban belső zsebben helyezze el, ahová nem lehet észrevétlen benyúlni.
Készpénz helyett bankkártyát használjon és PIN kódját sehol ne tüntesse fel, a fizetés során PIN kódját mások elől rejtve üsse be. Fizetéskor ne tegye a pultra pénzét, bankkártyáját, illetve ne hagyja a bevásárlókocsiban vásárlás közben.
ATM–nél történő tranzakció alkalmával fokozottan ügyeljen a közelben tartózkodó gyanús személyekre és olyan készüléket használjon, mely sértetlen valamint nincs rajta szokatlan oda nem illő dolog. Javasolt bankkártyánál a napi limit beállítása, mert lopást követően a tettes nem okozhat nagyobb kárt.

Kijelölt és lehetőség szerint kivilágított helyen parkoljon, a járművet zárja le, a biztonság technikai eszközöket használja.
A járműben ne tároljon értékeket főként az utastérben, ahol ez látható és az elkövetőt „vonzza”.
Az indítókulcsra különösen érdemes odafigyelni, mert a parkolótól követve azt vásárlás közben ellophatják és akkor akadály nélkül elhajthatnak a tettesek.
Elinduláskor érdemes szemrevételezni a kocsit nincs-e rajta sérülés, feltörésre utaló nyom, amennyiben ilyet észlel, hívjon rendőrt és ne nyúljon semmihez.

Kerülje el közterületen, az elhagyatott, rosszul kivilágított helyeket. Sötétedés után egyedül lehetőleg ne induljon el.
A lakásába, lépcsőházába idegent ne engedjen be ok nélkül és ismeretlen személlyel ne szálljon be a liftbe. Hazafelé tartva az otthona bejáratához érve kulcsait előre vegye kezébe és ne ott állva keresse csomagjai között.
Gyalogosan közlekedve, ha azt észleli, hogy követik, menjen be egy üzletbe, vagy szálljon fel tömegközlekedési járműre és a járművezető közelébe foglaljon helyet.
Utcai támadás elszenvedőjeként, amennyiben nincs más reális lehetősége, adja át értékeit és ne álljon ellent, mert akár komoly sérülésnek teheti ki magát, melynek következményei súlyosak lehetnek.
Fontos lehet az elkövető kézre kerítésében, ha meg tudja figyelni támadóját és személyleírást tud adni. A személy kinézete, arca, testalkata, beszéde, menekülés iránya, eszköze mind-mind értékes információ.

•    Otthona kulcsait ne rejtse el a bejárat közelében, a biztosnak vélt „dugi” helyek az elkövetők előtt jól ismertek. A bejárati ajtóra szereltessen fel széles látókörű optikai kitekintőt, valamint biztonsági láncot. Ajtót, ablakot ne hagyja nyitva még rövid távollét alatt sem.
•    Szereltessen fel biztonsági zárakat is úgy, hogy a megfelelő mechanikai szilárdságú ajtó több ponton záródjon. Ezt érdemes kiegészíteni elektromos érzékelő-riasztó berendezéssel, mely éjjel –nappal távjelzést tud továbbítani valamely vagyonvédelmi cég diszpécser szolgálatához.
•    Alakítson ki lakókörnyezetével kölcsönös együttműködésre alkalmas viszonyt és figyeljenek egymás lakhelyére. Az idegeneket és a gyanúsan viselkedőket figyelje meg, a járművek adatait jegyezze fel, majd azokat adja át a polgárőrnek, rendőrnek, szociális gondozónak.
•    Értékesebb vagyontárgyairól készítsen házi leltárt, feltüntetve azok egyedi jellemzőit, azonosítási számát. Lehetőség szerint nagyobb készpénzt ne tartson otthon és kössön lakásbiztosítást.

Bármely jogsértés esetén azonnal hívja a 112-es ingyen hívható segélyhívó számot. A bejelentést követően maradjon a helyszín közelében, várja meg a rendőri intézkedést és adjon meg minden szükséges információt a hatóságnak.

Minden kedves érdeklődőnek békés és biztonságos ünnepeket valamint Boldog Új Évet Kívánunk!
_________________________________________________________________________________

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161
  (46) 514-500/23-27, fax: 27-37

 

 

 

Vagyonvédelmi  Hírlevél
2016. december

Biztonság a mindennapokban
Advent időszakában a megnövekedett forgalom magában rejti a jogsértések gyakoribb előfordulását. Alapvető érdeke kereskedőnek és vásárlónak egyaránt, hogy az ünnepi vásárlás időszaka békésen, biztonságban teljen el.
Mit lehet tenni a biztonságért a kereskedelemben? Hogyan lehet megelőzni a bajt, vagy optimálisan kezelni a bekövetkezett támadást?

Figyelem!
A www. bunmegelozes.eu honlapunkon további információhoz juthat, olvassa hírleveleinket, kiadványainkat, vagy keressen minket elérhetőségeinken.

Tekintsük át milyen okok és körülmények játszanak szerepet abban, hogy egyes kiskereskedelmi egységek a bűnözők célpontjává válnak. A veszélyeztetettek közé sorolhatók a lakótelepi élelmiszer kisboltok, a butikok, a gyógyszertárak, vagy non-stop nyitva tartó üzletek illetve nemzeti dohányboltok, mert

•    a forgalmas helyen található üzletek a jelentősebbnek vélt bevétel okán vonzzák a támadás lehetőségét,
•    általában kevés számú alkalmazott kisebb akadályt jelent egy rablás során, mivel kontroll alatt tarthatók és nem jelentenek leküzdhetetlen akadályt,
•    jellemzően ezek a „kisebb boltok” nem rendelkeznek modern, hatékony biztonságtechnikai eszközökkel, e szempontból nincs visszatartó erejük,
•    az időszakosan nyitva tartó egységeknél a kritikus időpont a zárórát megelőző órára tehető, mivel a bevétel ekkor maximális és az alkalmazottak teendői ilyenkor megnövekednek,
•    a non-stop nyitva tartású üzletek esetén a kora reggeli vagy késő esti időpont veszélyesebb a forgalom csökkenése okán,
•    ugyanakkor a dolgozók sok esetben nem tudják kezelni a biztonságtechnikai eszközöket és nem felkészültek arra, hogyan kell reagálni egy erőszakos támadásra, vagy milyen jelek utalhatnak egy készülő jogsértésre.

A védekezés módja eszközei, ajánlások a kiskereskedelmi egységek részére:

•    érdemes egy helyi riasztórendszer üzemeltetése, mely egy jelzőgombbal hang és fényjelzést ad,
•    ajánlott kiépíteni távfelügyeleti jelző riasztó rendszert, mely betörés során, vagy mobil jelzőgomb megnyomása után jelez a vagyonvédelmi szolgáltató cég diszpécser központjába, ahol azonnali reagálást generál,
•    nemcsak a biztonságérzetet erősítheti, hanem a tettes távoltartásában is hathatós szerepe lehet egy kamerának, vagy kamerarendszernek, főként ha korszerű digitális képrögzítő és megfelelően telepített,
•    a bűnelkövetők elsősorban a készpénzszerzést helyezik előtérbe, ezért az időzáras készpénztároló jó megoldás, melynek alkalmazását tüntessék fel látható módon,
•    non-stop üzlethelyiség esetén éjszaka a zárt ajtón lévő kiadóablakon bonyolódó kiszolgálás is célszerű megoldás lehet.

A védelmet segítő technikai eszközök hatékonyak és elősegíthetik a jogsértés utáni rendőrségi eljárás sikerét,  bizonyítási eszközt adhatnak.
Figyelem, a bekövetkezett rabló támadás során különösen fontos tényező az alkalmazottak reagálása.

Mit tehet és mit érdemes tenni?
•    Érdemes nyitott szemmel járni és észrevenni a gyanúsan, zavartan viselkedő személyt, mert lehet, hogy elvihető árut néz, vagy rejteget valamilyen támadó eszközt,
•    ne hagyják lehetőség szerint egyedül kollégájukat hosszú ideig és előzetesen alakítsanak ki egymás közt idegen számára nem értelmezhető jelzést, mely vész esetén tudnak alkalmazni,
•    tartsák be a készpénzkezelésre vonatkozó szabályokat, lehetőleg zárt helyen ügyfelektől elkülönítve fogadják a pénzszállítást végző biztonsági őröket és ellenőrizzék jogosultságukat,
•    az észlelt hiányosságokat jelezzék felettesüknek, illetve ha úgy érzik, kezdeményezzék a szabályok megváltoztatását,
•    bekövetkezett támadás esetén ne essenek pánikba, tegyenek eleget a rabló utasításainak, mert ezzel csökkenthetik agresszióját, ami hozzájárulhat a tettlegesség elkerüléséhez,
•    legyenek jó szemtanúk, figyeljék meg a tettest, hogy hasznosítható személyleírást tudjanak adni, testalkatáról, arcáról, eszközéről, menekülés irányáról,
•    miután az elkövető távozott zárják be a bejárati ajtót, értesítsék a rendőrséget, a helyszínt ne változtassák meg, mert ezzel a nyomokat megsemmisíthetik,
•    működjenek együtt a hatósággal, átadva minden információt.

Eseménymentes ünnepi vásárlási időszakot és biztonságos Boldog Új Évet Kívánunk!
__________________________________________________________________________________

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161
  (46) 514-500/23-27, fax: 27-37

Rendőrségi jókívánságok az ünnepekre

Rendőrségi jókívánságok az ünnepekre

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét az év végi ünnepek alkalmával kapcsolatos bűncselekmények, illetve az áldozattá válás megelőzésére.

Az ünnepi bevásárlások miatt megnövekedő forgalommal egy időben megjelennek a tömegben olyan személyek is, akik nem bevásárlási céllal érkeznek, hanem mások figyelmetlenségét kihasználva lopást követnek el.

Ennek elkerülése végett kérjük, hogy értékeiket jól zárható táskába, ruházat belső zsebébe tegyék, farzsebbe, táska tetejére semmi esetre se tegyenek pénztárcát és egyéb értéket. Kerüljék a zsúfolt közlekedési eszközöket, helyeket, illetve igyekezzenek elkerülni a testi kontaktust.

A gépkocsi feltörések megelőzése érdekében különösen figyeljenek arra, hogy értéket szemmel látható helyen ne hagyjanak, és mindig győződjenek meg arról, hogy a gépkocsit biztosan bezárták-e.

A lakásbetörések megelőzése érdekében az ilyenkor szokásos rokonlátogatások és egyéb hosszú hétvégés programot miatt üresen hagyott lakások felügyeletét lehetőség szerint mindig bízzák valakire, a biztonsági berendezések működésről győződjenek meg mielőtt a lakást elhagyják és próbálják azt a látszatot kelteni, hogy lakás lakott. (Pl. az újságokat, leveleket valaki vegye ki a levelesládából, a redőny ne legyen huzamosabb ideig lehúzva, esténként lehetőség szerint valaki ellenőrizze a lakást!)

Az időskorúak sérelmére elkövetett lopás, rablások megelőzése érdekében fordítsanak nagyobb figyelmet az idős egyedül élő személyekre (pl. nem füstöl a kémény, nincs mozgás a lakásban, nem ég a lámpa, stb.), bármi gyanúsat észlelnek, értesítsék a rendőrséget.

 

Rendőrségi jókívánságok az ünnepekre

Magyarországon magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni. Aki a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál szabálysértést követ el, és 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják. Azonban tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

Ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték terméket, mert ezzel magunkat és környezetünket is veszélyeztetjük! A fel nem használt 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani.

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz, amelyek ismerete a biztonságos kezeléshez elengedhetetlen.

Kérjük, legyenek figyelemmel a tárolási szabályok betartására, és felhasználás előtt a használati útmutató elolvasására, illetve a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre.

A pirotechnikai termékek illegális forgalmazásának, árusításának és használatának megakadályozására a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság ellenőrzéseket végez az év végi időszakban.

 

Rendőrségi jókívánságok az ünnepekre

 

A karácsonyi és újévi ünnepekre való felkészülés, a növekvő bevásárló forgalomra tekintettel a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést rendelt el a Kapitányság illetékességi területére.

A fokozott ellenőrzés célja a közterületen, illetve közforgalom számára megnyitott magánterületen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések visszaszorítása, illetőleg a karácsonyi és az év végi bevásárló és turistaforgalommal összefüggő jogsértések megelőzése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása.

A balesetek megelőzése érdekében folyamatosan ellenőrizni fogjuk a közlekedési szabályok betartását, kiemelt figyelmet fordítva a bevásárlóközpontok, illetve a vásárok környéki útszakaszokra, csomópontokra. Továbbá Kiemelt figyelmet fordítunk az utak síkosodására.

Fokozottan ellenőrizni fogjuk a mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyeket, parkolóhelyeket.

Az ünnepekkel kapcsolatban fokozott közlekedési ellenőrzést fogunk végrehajtani az ittas vezetők, valamint ittas járművezetők kiszűrése érdekében.

Cím: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2., Postafiók: 14.
Telefon: (06)49/544-290; Fax: (06)49/544-297
e-mail: tiszaujvarosrk@borsod.police.hu

NE HABOZZON! DOLGOZZON!

NE HABOZZON! DOLGOZZON!

Nyugat dunántúli gyárakba keresünk női és férfi munkaerőt akár azonnali munkakezdéssel 3 műszakos munkarendbe könnyű fizikai munkára.
Fizetés: Nettó /kézbe/ 130.000 – 160.000.-Ft-ig, túlórától függően + havi 8.000.-Ft Erzsébet utalvány.
A munkahelyek elsősorban Ajka, Sopron, Pápa, Szombathely településeken vannak. A szállást a munkáltatók minden esetben ingyen biztosítják!
2-3 ledolgozott nap után előleg kérhető!
Amennyiben szeretne egy biztos hosszú távú munkalehetőséget, akkor hívjon, vagy csak küldje el nevét sms-ben a 06-20-216-30-67—es számra és mi visszahívjuk!
Amennyiben bármilyen szakirányú végzettséggel rendelkezik, úgy személyre szabott ajánlatokkal állunk rendelkezésére.
Ebben az esetben kérem küldje el Önéletrajzát az fzsuzsa.hr@gmail.com címre.