Lakossági tájékoztatás statisztikai felmérésről

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Mezőkeresztes településen a KSH önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre 2019. évben.

A felmérés tárgya a munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, illetve a lakosság utazási szokásai.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.

A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 között, pénteken 8:00-14:00 a +36 80 200-766-os telefonszámon illetve a lakinfo@ksh.hu email címen további felvilágosítás kérhető.

 

Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

Zöldhulladék szállítás 2019. évben

Tisztelt Mezőkeresztesi Lakosok!

 A BMH Nonprofit Kft. 2019. márciusában indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.

A zöldhulladék gyűjtését:

2019. március 4. – 2019. december 15.

közötti időszakban kéthetente végezzük.

A zöld hulladékot az erre rendszeresített BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰTŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban szállítjuk el.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.

A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!

Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzek ki az ingatlan elé.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111

Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2019.02.15

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 15. napján /péntek/ 0800 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 10/2009.(VIII.06.) rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A gyermek intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet és határozat megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére a 2018. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat feltételeinek meghatározása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének beterjesztése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásának felülvizsgálata

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Közcélú munkák tervezése, feladatok meghatározása, rangsorolása törvényi és szervezeti változások függvényében /

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Ügyrendi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat – ellenőrzési eljárás eredményéről

Előadó: az Ügyrendi Bizottság elnöke

 

 1. A polgármester 2019. évi szabadságolásának ütemterve

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározása

Előadó: Majoros János polgármester


 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2019. február 06.

                                                       

 Majoros János

polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2019.02.11

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen
2019. február 11-én

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2019. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

2019.03.11

2019.04.08

2019.05.13

2019.06.10

2019.07.08

2019.08.12

2019.09.09

2019.10.14

2019.11.11

2019.12.09

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2019.01.24

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 24. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. A 2019/2020. tanévben való beiskolázáshoz az iskolai körzethatárok megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A 2019. évben tervezett önkormányzati rendezvények, programok áttekintése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A köztisztviselői illetményalap emelésére pályázat benyújtása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. „TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00059 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Mezőkeresztesen” tárgyú projekt közbeszerzésének elindítása és Bíráló Bizottsági tagok kijelölése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. „TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00021 – Mezőkeresztesi üzletsor és Művelődési Ház felújítása” tárgyú projekt közbeszerzésének elindítása és Bíráló Bizottsági tagok kijelölése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázat önerejének biztosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2019. január 15.

                                                       

Majoros János
polgármester

Tájékoztatás a kidobott fenyőfák gyűjtéséről

BMH NONPROFIT KFT.
3527 Miskolc Besenyői u. 26. • 3510 Miskolc Pf: 583.
www.bmhnonprofit.hu e-mail:info@bmhnonprofit.hu

Tárgy: Tájékoztatás a kidobott fenyőfák gyűjtéséről

Tisztelt Mezőkeresztesi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön a BMH Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák gyűjtését
vízkereszt után, 2019. január – 2019. február 1-ig a vegyes hulladék gyűjtési napján végzi.
A fenyőfákat oly módon szükséges az edények melle kihelyezni, hogy a közlekedést, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.
Amennyiben településükön van társasházi övezet, kérjük a társasházak és lakásszövetkezetek
képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekeben a fenyőfákat egy helyre gyűjtsék össze.
Kérjük, hogy a lakosság körében a fenyőfák gyűjtésének módját és idejét a helyben szokásos módon kihirdetni szíveskedjenek.

Együttműködésüket megköszönve.

Miskolc, 2019. január 4.

Üdvözlettel:
Csehovitsné Nagy Zsuzsanna
Ügyvezető
megbízásából
Lázár Dorina
PR és kommunikációs vezető
BMH Nonprofit Kft.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2019.01.14

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen
2019. január 14-én

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2019. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

2019.01.14.

2019.02.11

2019.03.11

2019.04.08

2019.05.13

2019.06.10

2019.07.08

2019.08.12

2019.09.09

2019.10.14

2019.11.11

2019.12.09

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100