ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2018.12.10

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen
2018. december 10-én

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2018-ban helypénz nincs!

2018. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzat

Kutak bejelentésével kapcsolatos aktualizált tájékoztató

AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI

HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KUTAK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAIRÓL

2018. NOVEMBER

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. r.) 2016. június 15-én hatályba lépett módosítása átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált hatósági jogköröket, mely változást hozott a kutak engedélyezésében is. Emellett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 2016. június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, amely 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. E jogalkotói intézkedésről különböző médiumokon keresztül értesült a lakosság. Ez a jegyzők felé benyújtandó engedély iránti kérelmek számának növekedésére való tekintettel 2017 februárjában tájékozatót adtunk közzé az önkormányzati hírlapban. A közelmúltban a Belügyminisztériumhoz több települési önkormányzat jegyzőjétől is megkeresés érkezett a kutakkal kapcsolatos szabályozás helyes alkalmazását illetően, valamint az előírások is változtak, ezért a vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályok közötti eligazodás megkönnyítése és szakmai segítségnyújtás érdekében egy aktualizált tájékoztató anyagot állítunk össze.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozásban további módosítások várhatók.

Az Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett:

 

– azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

– ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

 

Dr. Szombati Csaba Gábor  s.k.

jegyző

 

Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2018.11.28

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu
________________________________________

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 28. napján /szerda/ 09:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. Mezőkeresztes város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló
Előadó: dr. Árki Zsolt őrsparancsnok

2. Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló
Előadó: Koroknai Péter tűzoltó alezredes

3. Tájékoztatás Mezőkeresztes város 2017. évi környezeti állapotáról
Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

4. Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2019. évre
Előadó: Majoros János polgármester

5. EFOP-3.9.2-16-2017-00055 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében” közbeszerzési eljárások megindításához szükséges felelősségi rendek elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

6. EFOP-1.5.3-16-2017-00094 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében” közbeszerzési eljárások megindításához szükséges felelősségi rendek elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

7. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
Előadó: Majoros János polgármester

8. Egyebek

Zárt ülés:

1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Majoros János polgármester

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Majoros János polgármester
dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

3. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2018. november 22.

Majoros János s.k.
polgármester

Közmeghallgatás 2018.12.13

TÁJÉKOZTATÓ KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt a 2018. évben tartandó közmeghallgatására.

A közmeghallgatás helye: Mezőkeresztesi Művelődési Ház (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 16.)

A közmeghallgatás ideje:

 

  1. december 13. (csütörtök) 1700 óra

 

 A közmeghallgatás napirendi pontjai:

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi működéséről és a jövő évi tervekről

Előadó: Majoros János polgármester

  1. Közérdekű felvetések

 

Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

jegyző

 

Mezőkövesdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tájékoztatója képzésekről

Mezőkövesdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”

Képzés Óraszám Bemeneti feltétel Helyszín
7-8. osztályos felzárkóztató képzés 498 (kb. 4 hónap) befejezett 6 osztály Mezőkövesd
Gyógy- és fűszernövény termesztő (OKJ) 360 (kb. 3 hónap) befejezett 8 osztály nem szükséges Mezőkövesd
Konyhai kisegítő (OKJ) 280 (kb. 2 hónap) befejezett 8 osztály nem szükséges Mezőkövesd
Alapkompetencia fejlesztés 390 (kb. 3 hónap) befejezett 8 osztály nem szükséges Mezőkövesd
Személy – és vagyonőr (OKJ) 340 (kb. 3 hónap) befejezett 8 osztály szükséges Mezőkövesd
Sütőipari és gyorspékségi munkás (OKJ) 360 (kb. 3 hónap) befejezett 8 osztály nem szükséges Mezőkövesd
Zöldterületi kisgép-üzemeltető 100 (kb. 1 hónap) Befejezett 8 osztály nem szükséges Mezőkövesd

 

A feltüntetett tanfolyamok tájékoztató jellegűek, az indulás függ a jelentkezők számának alakulásától! Amennyiben részt szeretne venni a képzések egyikén, kérjük, iratkozzon fel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának információs pultjánál. (3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4.)

Bővebb tájékoztatás Dori Kinga, Halmai Réka, Hajdú Brigitta és Bana Gabriella munkatársaktól kérhető. (49/795-098, vagy 795-099)

HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK (ÉRV Zrt tájékoztató)

HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?
A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges
óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-
meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb
vízdíjszámlának a költségeit. Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az
ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső hálózaton a
Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő javításának, pótlásának,
szerelésének, hitelesítésének költségeit a Felhasználó köteles a szolgáltatónak
megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetőek.
Hogyan?
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük az aknafedlap
illeszkedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros,
mindig lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes,
valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja.
A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk
el, a szigetelés az akna mennyezetére is javasolt. Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk
lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében.
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak,
ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodnunk. Hőszigetelő anyaggal vagy műanyag
fóliával fedjük be az ivóvízmérőt úgy, hogy az könnyedén eltávolítható legyen a leolvasáskor.
A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás előtt célszerű az aknáról
ellapátolni a havat.
Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az
ivóvízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk
az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget.
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a
közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő
fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.
Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjünk meg a helyiség
nyílászáróinak épségéről. Ha a falban levő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó,
nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a
jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyiség felfűtése jelenti a megoldást.

Ha a vezeték már elfagyott a pincében és műanyagból van, kérjük szakember segítségét, és
ne fogjunk hozzá nyílt lánggal az olvasztáshoz!
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt
vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését
feltétlenül el kell végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti
elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, és erről minden esetben győződjünk meg,
ellenkező esetben egész télen szivároghat a víz.
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálnunk az ivóvízmérő-
akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe
helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket.
Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és
a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és
nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a
hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a baj forrását
és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább havonta
egy alkalommal ellenőriznünk az ivóvízmérő-aknát.

Probléma esetén hívja az ÉRV. Zrt. szakembereit a + (80) 22-42-42;
+ (48) 81-42-42 telefonszámokon!

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. ● Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. ● Tel.: (48) 514-500 ● Telefax: (48) 514-582
E-mail: info@ervzrt.hu ● www.ervzrt.hu ● Cégbíróság: Miskolci Törvényszék ● Cégjegyzék szám: 05-10-000 123 ● /V-0-1-1/

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2018.11.12

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen
2018. november 12-én

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2018-ban helypénz nincs!

2018. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzat