Meghívó testületi ülésre 2018.03.29

 Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március hó. 29. napján /csütörtökön/ 0830 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

Zárt ülés keretében:

 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

Nyílt ülés keretében:

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város 2017. évi egészségügyi helyzetének értékelése

Előadó: dr. Pécsi Katalin gyermekorvos, dr. Balázs Szabolcs háziorvos, dr. Falikejevics Marianna háziorvos, dr. Jakab Erika fogorvos, Antal Erika Bernadett védőnő, Szendrei Éva védőnő

 

 1. Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolója az intézmény 2017. évi működésről

Előadó: Gáspárné Hilovszky Éva intézményvezető

 

 1. Az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

           

 1. Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2017. évi működéséről

Előadó: Pónuzs Andrea IKSZT munkatárs

 

 1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi szakmai tevékenységéről, valamint a 2017. évi adóbevételek alakulásáról

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Tóthné Sándor Edit, Palatics Attila, Fekete Zoltán bizottsági elnökök

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározása és a fenntartói hirdetmény jóváhagyása

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása

Elődadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Elődadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. A Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha intézményvezetői álláspályázatának elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással kötendő munkamegosztási megállapodása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2018. március 22.

 


Majoros János s.k.
polgármester

Lakossági fórum az Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatban

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI

FELHÍVÁS

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia

készítésének munkaközi tájékoztatási szakaszához

 

Ezúton tájékoztatom a Lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzata megbízásából az Integrált Településfejlesztési Stratégia munkaközi tervezete elkészült.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az Önkormányzat

lakossági fórumot

tart, melyre Tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: Mezőkeresztesi Művelődési Ház (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 16.)

Időpont:                                            2018. március 23. 1700 óra

A fórum keretében tájékoztatást adunk a Stratégia tervezetével kapcsolatosan, arra vonatkozóan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek szóban, illetve a fórum után 2018. április 5-ig írásban a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) címére vagy elektronikusan a hivatal@mezokeresztes.hu címre eljuttatva.

 

A Stratégia központi minta megtekinthető a mezokeresztes.hu honlapon és a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalban.

 

Az önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt, a településért tenni akaró helyi lakost és vállalkozás, civil- és egyházi szervezet képviselőjét.

 

Mezőkeresztes, 2018. március 08.

 

Majoros János
polgármester

Mezőkeresztes EB oltás 2018.04.10., 2018.04.17, 2018.05.08 TÁJÉKOZTATÓ A Kutyák veszettség elleni védőoltásáról

szuri

TÁJÉKOZTATÓ

A Kutyák veszettség elleni  védőoltásáról

 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni. Az oltások időpontja:

 

2018.április 10. (kedd) 1400-1600

a Püspöki játszótér  mellett

 

2018.április 17. (kedd) 1400-1600

a Sportpálya melletti téren

 

2018. május 8. (kedd) 1400-1700

a Polgármesteri Hivatal B épülete mellett

/pótoltás/

 

Az oltási könyvet mindenki hozza magával.

Az oltás díja: 4.000.- Ft/eb (tartalmazza a féreghajtó árát is)

 

Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására

Az oltás díja: 4.500.- Ft/eb

 

Tájékoztatom, hogy a transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek microchippel történő megjelölésére.

A transzponder behelyezés díja: 4.000.- Ft/eb

 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § Az állattartó köteles beoltatni az ebet az alábbiak szerint:

 1. a) a három hónapos kor elérésével 30 napon belül,
 2. b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
 3. c) ezt követően évenként;
 4. d) az oltási könyvet megőrizni, és az oltásra magával hozni.

Aki a védőoltás beadatásával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható

 

Mezőkeresztes, 2018. március 13.

 

Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.
jegyző

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2018.03.12

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2018. március 12-én
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2018. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Zöld Város Pályázat

Mezőkeresztes Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert a TOP-2.1.2-15 kódjelű pályázaton zöld városközpont rehabilitációs munkáinak elvégzésére. A pályázat megvalósításának feltétele az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése, amely egy 7 éves időtávra szóló, a település egészét érintő stratégiai szintű, partnerségi együttműködésen alapuló dokumentum. Kérjük a város lakosságát és gazdasági szervezeteinek véleményét a dokumentumokban foglaltakról április 5-éig.

Az adott oldal itt nyitható meg:

Zöld Város pályázati oldal

Ügyintézés szabadon

Intézze ügyeit elektronikusan!

Tisztelt Látogató!

Elérhetővé vált Ön számára is az elektronikus ügyintézési lehetőség.

Mezőkeresztes honlapján is megtalálható az alábbi

ügyintézés szabadon

ikon, melyre kattintva elérheti az országos Önkormányzati Hivatali Portált.

Tájékoztató a portálról

Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

 • Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

 • Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

 • Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Az e-Papír szolgáltatás ITT érhető el.

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatóak.

Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.

Figyelem! A KAÜ-azonosítással elérhető felületen a munkamenet eltér az eddig megszokottól. A munkamenet a bejelentkezéstől számított inaktivitási időt veszi figyelembe (30 perc). A KAÜ munkamenet élettartama azonban ennél jóval hosszabb, a bejelentkezéstől számítva 240 perc, aktivitástól, azaz az oldalon végzett tevékenységtől függetlenül. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön bejelentkezett, és 30 perce nem végez semmilyen műveletet az oldalon, de a KAÜ 240 perces élettartam még nem járt le, a rendszer ugyan figyelmezteti Önt a munkamenet lejártára, de munkáját a 30 perc leteltével anélkül folytathatja, hogy ismételten meg kellene adnia az azonosítóit. Amennyiben az Ön bejelentkezése óta már eltelt 240 perc, abban az esetben – tevékenységének folytatásához – a rendszer újbóli azonosítást kér.

Fentiek miatt felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem kívánja tovább használni a szolgáltatást, – adatainak biztonsága védelmében – ne a böngészőablakot zárja be, hanem mindig kattintson Kijelentkezés gombra.

Böngészőprogram, internet hozzáférés

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

 

Meghívó testületi ülésre 2018.02.14

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február hó. 14. napján /szerda/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A testületi ülés tervezett napirendi pontjai közül az 5. napirendi pont az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása.

 

Jelen napirendi pont megtárgyalása idejére megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Mezőkeresztes, 2018. február 09.

 

 

                                                        

          Majoros János
polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2018.02.12

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2018. február 12-én
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2018. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata