ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS 2017.10.17

ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Hivatkozási szám: 00000/2017
Iktatószám: 00000/2017
Kapcsolattartó: Lukács István
Telefonszám: +36 36 536 495
Fax: +36 36 536 412
E-mail: istvan.lukacs.01@gmail.com

Tárgy: áramszüneti értesítés

ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

Mezőkeresztes: Dózsa Gy. út 97/A-103-ig és az 50 szám, Tompa út végig, Bartók Béla út 1 szám( presszó), valamint Balaton út 3/A-21-ig és 6-28-ig.

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy

2017. Október. 17-n 07.30 – 15.30-ig

Hálózat rekonstrukció miatt áramszünetet tervezünk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Eger 2017.09.22.

Meghívó testületi ülésre 2017.09.28

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu
________________________________________
M E G H I V Ó
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember hó. 28. napján /csütörtök/ 09:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. Mezőkeresztes Város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló

Előadó: dr. Árki Zsolt őrsparancsnok

 

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztatás a polgármester szabadságának felhasználásáról

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Tájékoztatás Mezőkeresztes szennyvízhálózatának gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat költségvetésének féléves beszámolója

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 8/2015. (VII.09.) rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásról szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A bölcsőde helyének kiválasztása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A zöld város pályázat tartalmának meghatározása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Városi Sportegyesület 2016. évi elszámolása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Zárt ülés:

 

 1. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján döntés a kitüntető címek adományozásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Mezőkeresztes, 2017. szeptember 21.

 

 

Majoros János

polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.09.11

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. SZEPTEMBER 11-ÉN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ben helypénz nincs!

2017. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Felhívás a közép és felsőfokú oktatásban tanuló diákok támogatásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu


Felhívás

                                          

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület döntése alapján a 2017-2018-as tanévben a közép és felsőfokú intézményben tanulókat egyszeri támogatásban részesítik, ehhez iskolalátogatási igazolás szükséges, amelyet 2017. november 30. napjáig a Polgármesteri Hivatal 4. szobájában lehet leadni.

 

Mezőkeresztes, 2017. augusztus 28

 

Majoros János s.k.
polgármester

Meghívó testületi ülésre 2017.08.17

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus hó. 17. napján /csütörtök/ 1400 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. A Mezőkeresztesi Központi konyha intézményvezetői álláspályázatának elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A Tahy Olga Városi Könyvtár könyvtárvezetői álláspályázatának elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő tanulók 2017. évi támogatása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az általános iskolai tanulók részére füzetcsomag biztosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az Alapvető Jogok Biztosának az egyenlő bánásmód követelményének megszegésével összefüggésben folytatott vizsgálatról készült jelentés megismerése
  Előadó: Majoros János polgármester

 2. „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására” tárgyú pályázat

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az Alapvető Jogok Biztosának az egyenlő bánásmód követelményének megszegésével összefüggésben folytatott vizsgálatról készült jelentés megismerése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. augusztus 10.

 

                                                        

Majoros János s.k.

polgármester

Kitüntető címek adományozása

Tisztelt Lakosság!

 

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

alapján az önkormányzat „Mezőkeresztes Város Díszpolgára” címet,   „Mezőkeresztes Városért díjat”,  „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díjat” adományozhat.

„Mezőkeresztes Város Díszpolgára”

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a „Mezőkeresztes Város díszpolgára” kitüntető cím adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik gazdasági, tudományos, kulturális, sport és egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében huzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodtak.

„Mezőkeresztes Városért díj”

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a Mezőkeresztes Városért díj” adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik tudományos, oktatási, művészeti, sport és egyéb kulturális területen kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében eredményes munkát végeztek. Munkájukkal, alkotásaikkal elősegítették a település fejlődését, szellemi gyarapodását.

„Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj”

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj” adományozásával nagyra becsülését fejezi ki azon köztisztviselői, közalkalmazotti, ügykezelői és fizikai alkalmazotti munkakörben dolgozók számára, akik munkájukat hosszú idő óta, kiemelkedő színvonalon végzik vagy végezték.

Mezőkeresztes Város lakosai közvetlenül is tehetnek írásos javaslatot a helyi kitüntető címek és díjak adományozására. A lakossági javaslatok leadásának határideje 2017. szeptember 01. napja. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy életútjának bemutatását és érdemei ismertetését.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ha a kitüntető címekre ajánlani szeretnének, azt írásban a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal 1. szobájában tehetik meg.

dr. Szombati Csaba

jegyző

Mellékelt nyomtatványt itt töltheti le: