ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2018.05.14

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a

Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2018. május 14-én

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2018-ban helypénz nincs!

2018. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzat

FELHÍVÁS! KEDVES MEZŐKERESZTESI DIÁKOK!

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának

Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu


FELHÍVÁS

KEDVES MEZŐKERESZTESI DIÁKOK!

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatánál 2018. évben is lesz lehetőség 2018. július 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakon belül 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazoló diákok foglalkoztatására napi 6 órában.

 

Érdeklődni a Polgármesteri hivatal 4. szobájában vagy a 06-49/530-100 telefonszámon lehet.

 

Mezőkeresztes, 2018. április 26.

 

Majoros János s.k.
polgármester

Meghívó testületi ülésre 2018.04.26

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április hó. 26. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Szarka Melinda intézményvezető

 

 1. A Tahy Olga Városi Könyvtár beszámolója az intézmény 2017. évi működésről

Előadó: Bódizs Nóra intézményvezető

 

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi rendezvénytervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Lakossági- víz és csatornaszolgáltatás támogatása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Egyházak, civil szervezetek 2018. évi támogatásának meghatározása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: a határozatokban megjelölt felelősök

 

 1. A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázatának kiírása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztatás a Tahy Olga Városi Könyvtár, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér és a Tájház összevonásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A Mezőkeresztesért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Zárt ülés:

 

 1. Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői álláspályázatának elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2018. április 20.

 

 

                                                        

                                                                                                                                         Majoros János s.k.
polgármester

2,5 millió forintos lakás korszerűsítési támogatásról

 cimer mker Városi  Önkormányzat Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Tel: 49/530-100 Fax: 49/530-046
e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu     www.mezokeresztes.hu

 

T Á J É K O Z T A T Á S

 a 2,5 millió forintos lakás korszerűsítési támogatásról


A Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) tájékoztatása szerint a Hazai Hatékonyság 2.0 nevű támogatás nem létezik és a MEHI más támogatást, így a közelmúltban az ország lakosságának körében elterjedt alanyi jogon járó 2,5 millió ft-os támogatást sem nyújt.

Amennyiben olyan központi, kormányzati pályázati felhívás érkezik felénk, amely az Önkormányzaton keresztül bonyolódik és a lakosságot érinti, arról haladéktalanul értesítést teszünk közzé.


Mezőkeresztes, 2018. 04. 11.


 

                                                           Majoros János s.k.

                                                            polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2018.04.09

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a

Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2018. ÁPRILIS 09-ÉN

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2018-ban helypénz nincs!

2018. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Meghívó testületi ülésre 2018.03.29

 Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március hó. 29. napján /csütörtökön/ 0830 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

Zárt ülés keretében:

 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

Nyílt ülés keretében:

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város 2017. évi egészségügyi helyzetének értékelése

Előadó: dr. Pécsi Katalin gyermekorvos, dr. Balázs Szabolcs háziorvos, dr. Falikejevics Marianna háziorvos, dr. Jakab Erika fogorvos, Antal Erika Bernadett védőnő, Szendrei Éva védőnő

 

 1. Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolója az intézmény 2017. évi működésről

Előadó: Gáspárné Hilovszky Éva intézményvezető

 

 1. Az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

           

 1. Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2017. évi működéséről

Előadó: Pónuzs Andrea IKSZT munkatárs

 

 1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi szakmai tevékenységéről, valamint a 2017. évi adóbevételek alakulásáról

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Tóthné Sándor Edit, Palatics Attila, Fekete Zoltán bizottsági elnökök

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározása és a fenntartói hirdetmény jóváhagyása

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása

Elődadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Elődadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. A Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha intézményvezetői álláspályázatának elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással kötendő munkamegosztási megállapodása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2018. március 22.

 


Majoros János s.k.
polgármester

Lakossági fórum az Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatban

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI

FELHÍVÁS

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia

készítésének munkaközi tájékoztatási szakaszához

 

Ezúton tájékoztatom a Lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzata megbízásából az Integrált Településfejlesztési Stratégia munkaközi tervezete elkészült.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az Önkormányzat

lakossági fórumot

tart, melyre Tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: Mezőkeresztesi Művelődési Ház (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 16.)

Időpont:                                            2018. március 23. 1700 óra

A fórum keretében tájékoztatást adunk a Stratégia tervezetével kapcsolatosan, arra vonatkozóan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek szóban, illetve a fórum után 2018. április 5-ig írásban a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) címére vagy elektronikusan a hivatal@mezokeresztes.hu címre eljuttatva.

 

A Stratégia központi minta megtekinthető a mezokeresztes.hu honlapon és a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalban.

 

Az önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt, a településért tenni akaró helyi lakost és vállalkozás, civil- és egyházi szervezet képviselőjét.

 

Mezőkeresztes, 2018. március 08.

 

Majoros János
polgármester

Mezőkeresztes EB oltás 2018.04.10., 2018.04.17, 2018.05.08 TÁJÉKOZTATÓ A Kutyák veszettség elleni védőoltásáról

szuri

TÁJÉKOZTATÓ

A Kutyák veszettség elleni  védőoltásáról

 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni. Az oltások időpontja:

 

2018.április 10. (kedd) 1400-1600

a Püspöki játszótér  mellett

 

2018.április 17. (kedd) 1400-1600

a Sportpálya melletti téren

 

2018. május 8. (kedd) 1400-1700

a Polgármesteri Hivatal B épülete mellett

/pótoltás/

 

Az oltási könyvet mindenki hozza magával.

Az oltás díja: 4.000.- Ft/eb (tartalmazza a féreghajtó árát is)

 

Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására

Az oltás díja: 4.500.- Ft/eb

 

Tájékoztatom, hogy a transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek microchippel történő megjelölésére.

A transzponder behelyezés díja: 4.000.- Ft/eb

 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § Az állattartó köteles beoltatni az ebet az alábbiak szerint:

 1. a) a három hónapos kor elérésével 30 napon belül,
 2. b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
 3. c) ezt követően évenként;
 4. d) az oltási könyvet megőrizni, és az oltásra magával hozni.

Aki a védőoltás beadatásával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható

 

Mezőkeresztes, 2018. március 13.

 

Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.
jegyző