Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu
________________________________________

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 28. napján /szerda/ 09:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. Mezőkeresztes város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló
Előadó: dr. Árki Zsolt őrsparancsnok

2. Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló
Előadó: Koroknai Péter tűzoltó alezredes

3. Tájékoztatás Mezőkeresztes város 2017. évi környezeti állapotáról
Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

4. Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2019. évre
Előadó: Majoros János polgármester

5. EFOP-3.9.2-16-2017-00055 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében” közbeszerzési eljárások megindításához szükséges felelősségi rendek elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

6. EFOP-1.5.3-16-2017-00094 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében” közbeszerzési eljárások megindításához szükséges felelősségi rendek elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

7. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
Előadó: Majoros János polgármester

8. Egyebek

Zárt ülés:

1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Majoros János polgármester

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Majoros János polgármester
dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

3. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2018. november 22.

Majoros János s.k.
polgármester

Megszakítás