BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATAL
Iktatószám: B0-071/ÁÉ/01969-19 /2018. ebzárlat Ügyintéző: dr. Kozaróczy Gábor

Tárgy: legeltetési tilalom és ebzárlat

HATÁROZAT

Mezőkeresztes települések közigazgatási területére 2018. szeptember 30. és 2018. október 21.
közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:

Ebzárlat:

– tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
– kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
– a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a) vadászebek,
b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c) a katasztrófa-mentő ebek,
d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
– Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
-A rókák orális immunizálása 2018. évi őszi kampány keretében történő ebzárlat elrendelése az adott település kijelölt helyszínére és időpontjára szervezett, ún. összevezetéses oltás megtartását fentnevezett időszak vonatkozásában nem tiltja.

Legeltetési tilalom:
– a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
– bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
– az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

A fentieket az állattartók részére a helyben szokásos módon közhírré kell tenni.

Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalnak címzett (3525 Miskolc, Városház tér. 1.), de hatóságomhoz (Mezőkövesdi Járási Hivatal 3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 4.) 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye.
A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint, amennyiben az ügyfél gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság, úgy elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézésre a https://tarhely.gov.hu elektronikus ügyintézési felületen keresztül van lehetősége.
Határozatom véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

INDOKOLÁS

A fentiek szerint határoztam, mert a NÉBIH elnökhelyettesétől kapott tájékoztatás szerint a rókák (és más vadonélő ragadozók) veszettség elleni orális immunizálása megyénkben 2018. szeptember 30. és október 5. közötti időszakban történik.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20) FVM rendelet 8. §. (5) bekezdése értelmében az érintett területeken a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig legeltetési tilalmat és ebzárlatot kell elrendelni.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés s)-t) pontjai, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. §. (5) bekezdése és a 18. § (3) bekezdés a) pontja alapján hoztam meg.

A határozat fellebbezésre való tekintet nélküli, járványügyi intézkedésként való végrehajtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. § (1) bekezdései figyelembevételével rendeltem el.

A fellebbezés jogáról és annak módjáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 116. § és 118. §-ai, valamint a 383/2016. (XII.2) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. § (1) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Mezőkövesd, 2018. szeptember 24.

Kerékgyártó László járási hivatalvezető nevében és megbízásából:
járási főállatorvos távollétében

dr. Kozaróczy Gábor
hatósági főállatorvos

Kapják:
1. Érintett települési önkormányzat jegyzője (email)
2. Irattár

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 4. Telefon: (49) 795-115; E-mail: allategeszsegugy.mezokovesd@borsod.gov.hu

Megszakítás