TISZTELT INGATLAN TULAJDONOS!

 

Tájékoztatom Önt arról, hogy az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet szerint a tulajdonos kötelezettsége gondoskodni:

– az ingatlan előtti járdaszakasz és az úttestig terjedő teljes terület,

– a járda melletti árok és műtárgyai

tisztántartásáról, csapadékvíz és más hulladék eltávolításáról.

A közösségi együttélés szabályairól szóló 11/2015. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerint az ingatlanáról, a közterületre nyúló fák, bokrok és élő sövény visszavágásáról a tulajdonosnak kell gondoskodni.

A fentiekre hivatkozva kérem Önt, hogy az ingatlana előtt levő fákat, bokrokat gallyazza, metssze le úgy, hogy az a járdán és a közúton történő közlekedést ne akadályozza és ez által az útpadkák sem lesznek terhelésnek kitéve.

 

                                          Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Megszakítás