Tisztelt Szülők!

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete értelmében a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola azon tanulói, akik Mezőkeresztes közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel (amennyiben a kérelmező életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él) rendelkeznek, tanszercsomag támogatásban részesülhetnek.

A tanszercsomag támogatás megigényléséhez kérelem nyomtatványt kitöltése szükséges,
melyet a Polgármesteri Hivatal 4-es számú szobájába lehet leadni, a benyújtás határideje
2023. június 30.

A kérelem nyomtatvány május hónapban kiküldésre került az iskolába, óvodába szükség esetén kérhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető a www.mezokeresztes.hu oldal dokumentumok menüpontjából.

A támogatást abban az esetben lehet megállapítani, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
12-szeresét (342.000,- Ft/fő).

A kérelem nyomtatványhoz kötelező csatolni a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek jövedelme valódiságának igazolására szolgáló iratokat (pl. munkáltató által kiállított jövedelemigazolás; járási hivatal, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást megállapító határozat).

A kérelem nyomtatványt külön-külön, a gyermekek száma szerint kell benyújtani az iskolai évfolyam megjelölésével.

Mezőkeresztes, 2023. május 26.

Majoros János s.k.
polgármester

Megszakítás