TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRŐL

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján 158 m3 szociális tűzifát kapott. Tűzifa támogatás nyújtható annak, aki az alábbiakban felsorolt ellátások valamelyikében részesül:

1.) Aktív korúak ellátása (jelenleg 175 fő részesül)

2.) Időskorúak járadéka (jelenleg 2 fő részesül)

3.) Lakásfenntartási támogatás (jelenleg 321 család)

4.) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő (jelenleg 64 család)

Egy család 1 m3 szociális tűzifát kaphat, ide értve az egy közös lakásban élő családokat is.

Az igényeket az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 46/2014. (IX.25.) BM alapján bírálja el.

Igénylőlap a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.

Az igénylőlapot legkésőbb 2014. december 01-ig kell leadni a Polgármesteri Hivatal 4. szobájában.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Megszakítás