Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2015. (VII.09.) önkormányzati rendeletben előírja az ingatlantulajdonosoknak az ingatlanuk tisztántartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatait mely szerint:

8.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni

a.) a tulajdonában, kezelésében, használatában, bérletében lévő  ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, továbbá az ingatlan rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,

b.) az ingatlana előtti, melletti közterület (különösen járda, zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk előtt lévő közterületen, valamint saját ingatlanukon a gazmentesítéssel és a takarítással kapcsolatos időszerű munkákat 2016. május 1. napjáig végezzék el. Ezt követően a Polgármesteri Hivatal dolgozói 5000,- Ft-tól 150 000,-Ft-ig terjedő bírságot szabhatnak ki az elhanyagolt, gazos ingatlanokra.

Mezőkeresztes, 2016. március 25.

Tóth Ábel sk.
jegyző

Megszakítás