Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától a hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízi létesítményekre) az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér. Az eljárás illetékmentes.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele:

–maximum évi 500m3 vízkivétel,
– a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
– a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
– a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Várható, hogy a közeljövőben a kormány módosítani fogja a fenti előírásokat úgy, hogy a beadási határidő csak 2020. december 31-ei legyen, illetve számos könnyítést is bevezetne, ezért kérem a fúrt vagy ásott kúttal rendelkező lakosokat, hogy a kérelmüket csak november 5-e után adják be.

A kérelmek és az adatlapok letölthetőek az oldal alján lévő linkekről, vagy személyesen kérhetők. Bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 4. szobájában vagy a 06-49/530-100-as telefonszámon.

Mezőkeresztes, 2018. október  15.

 

Dr. Szombati Csaba Gábor  s.k.

jegyző

 

 

Megszakítás