Tájékoztató

a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzata egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt Mezőkeresztes Város közigazgatási területén belül

 1. a) új lakás felépítéséhez,   
 2. b) új lakás megvásárlásához,
 3. c) használt összkomfortos lakás vásárlásához,

A támogatás mértéke 1.000.000,- Ft.

Lakásépítés céljára az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlan megvásárlásához az ingatlan piaci értékéből 50 %-os vételárkedvezményt biztosít.

A támogatást Mezőkeresztes településen lakóhellyel rendelkező vagy letelepedni szándékozó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, egyedülállók, illetőleg gyermeket egyedül nevelő személyek (a továbbiakban: kérelmező) igényelhetnek Mezőkeresztesen épülő, vagy Mezőkeresztes közigazgatási területén belül lévő családi ház, lakás vásárlásához.

(2) A támogatás feltételei:

 1. a) A támogatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező, illetve házastárs, élettárs esetén az egyik fél sem töltötte be a 40. életévét.
 2. b) A kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának a támogatással érintett lakáson kívül lakástulajdona, üdülőingatlana nincs.
 3. c) A lakásvásárló támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított fél éven belül az ingatlanban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem szűnteti meg. A házat a lakóhely létesítéséről számított 10 éven belül nem idegeníti el.

 

 1. d) Az új házat építő támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított 3 éven belül új lakóházat épít vagy építtet, abban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem szünteti meg. Az épített családi házat a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem idegeníti el.

 

A támogatás elbírálásának szabályai

A támogatás iránti kérelmeket Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.)  lehet benyújtani. A beérkezett kérelmek érdemi elbírására a soron következő testületi ülésen kerül sorA képviselő-testület a költségvetésben meghatározott keret mértékéig a kérelmező meghallgatását követően dönt.

A támogatási kérelem elbírálására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott keret mértékéig a kérelmező meghallgatását követően dönt. A képviselő-testület az elbírálás során előnyben részesítheti azokat a kérelmező(ke)t, akik(k):

 1. a) érettségivel/felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

 

 1. b) legalább 1 éve folyamatos munkavégzésre irányuló jogviszonnyal vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik és a támogatás igénylésekor is munkaviszonyban áll(nak).

A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek:

a.) a vásárolni szándékozott lakásra, építés esetén telekre vonatkozóan megkötött adásvételi előszerződés, (lakás vásárlás esetén elégséges a felek közötti szándéknyilatkozat)

 • munkaviszony fennállását bizonyító munkáltatói igazolás,
 • házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat másolata, élettársi kapcsolat esetén az ezt igazoló hatósági bizonyítvány,
 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy az igénylők e rendelet szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

 


Majoros János s.k.
polgármester

A_fiatalok_lakáshoz_jutásának_helyi_támogatása_iránti_kérelemhez.pdf

Megszakítás