Városi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől
3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Tel: 49/530-100 Fax: 49/530-100
e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu www.mezokeresztes.hu

Iktatószám: MKR/3182/2018.

Tárgy: Tájékoztatás javaslattételről

Tisztelt Cím!

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2015.(IX.25.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozta a helyi kitüntető címek és díjak alapítását és adományozásuk rendjét. A Rendelet alapján az alábbi három kitüntetés kiadására nyílik lehetőség:

I. „Mezőkeresztes Város Díszpolgára” kitüntetésben azok a személyek részesülhetnek, akik gazdasági, tudományos, kulturális, sport és egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében huzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodtak.
II. „Mezőkeresztes Városért díj” kitüntetésben azok a személyek részesülhetnek, akik tudományos, oktatási, művészeti, sport és egyéb kulturális területen kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében eredményes munkát végeztek. Munkájukkal, alkotásaikkal elősegítették a település fejlődését, szellemi gyarapodását.
III. „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj” kitüntetésben azok a személyek részesülhetnek, akik köztisztviselői, közalkalmazotti, ügykezelői és fizikai alkalmazotti munkájukat hosszú idő óta, kiemelkedő színvonalon végzik vagy végezték.

A rendelet alapján javaslatot tehetnek a kitüntetettek személyére

• a képviselő-testület tagjai,
• a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai,
• az önkormányzati intézmények vezetői,
• a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai,
• a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Mezőkeresztes Város lakosai közvetlenül is tehetnek írásos javaslatot a helyi kitüntető címek és díjak adományozására.

A javaslattétel nem kötelező, lehetőség van akár egy díjra történő javaslattételre is.

Díjanként egy személy jelölhető, kérjük azonban, hogy jelölésüket minden esetben szíveskedjenek – a javasolt személy életútjának bemutatásával, érdemei ismertetésével – megindokolni.

A jelölésre és az indoklásra a mellékelt nyomtatványon van lehetőség, amelynek leadási határideje: 2018. szeptember 1. napja. A javaslatok leadási helye: a Polgármesteri Hivatal 1. számú helyisége.

A javaslatok összesítése után a kitüntetettek személyéről a képviselő-testület soron következő ülésén, titkos szavazással dönt.

A kitüntetések átadására a Mezőkeresztes Város Napja alkalmából megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Mezőkeresztes, 2018. augusztus 14.

Tisztelettel:

Dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző megbízásából

Virágné Bordás Erzsébet aljegyző

 

Javaslattételi lap letöltése:

 

<

 

 

 

 

Megszakítás