BMH NONPROFIT KFT.
3527 Miskolc Besenyői u. 26. • 3510 Miskolc Pf: 583.
www.bmhnonprofit.hu e-mail:info@bmhnonprofit.hu

Tárgy: Tájékoztatás a kidobott fenyőfák gyűjtéséről

Tisztelt Mezőkeresztesi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön a BMH Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák gyűjtését
vízkereszt után, 2019. január – 2019. február 1-ig a vegyes hulladék gyűjtési napján végzi.
A fenyőfákat oly módon szükséges az edények melle kihelyezni, hogy a közlekedést, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.
Amennyiben településükön van társasházi övezet, kérjük a társasházak és lakásszövetkezetek
képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekeben a fenyőfákat egy helyre gyűjtsék össze.
Kérjük, hogy a lakosság körében a fenyőfák gyűjtésének módját és idejét a helyben szokásos módon kihirdetni szíveskedjenek.

Együttműködésüket megköszönve.

Miskolc, 2019. január 4.

Üdvözlettel:
Csehovitsné Nagy Zsuzsanna
Ügyvezető
megbízásából
Lázár Dorina
PR és kommunikációs vezető
BMH Nonprofit Kft.

Megszakítás