Szociális tűzifa igénylő tájékoztató!

 Mezőkeresztes Város Önkormányzata a benyújtott pályázat alapján 104 erdei m3 szociális tűzifa támogatásban részesült. A tűzifa támogatásban részesülhet az-az igénylő, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050.-Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300.-Ft), nem haladja meg. A Belügyminisztérium mint támogató elvárása, hogy a fenti feltételeknek megfelelő igénylők közül előnyben kell részesíteni:

  1. Aktív korúak ellátásában részesülők
  2. Időskorúak járadékára jogosultak
  3. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők

 

Egy család 1 üzemi m3 szociális tűzifát kap a rendelkezésünkre álló készlet erejéig. A kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el. A támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje: 2017. november 17. Az igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal 4. sz szobájában lehet kapni és leadni.

 

Majoros János s.k.
polgármester

Megszakítás