Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

FELHÍVÁS

Értesítjük a lakosságot, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzata háztartásonként 6 q barnakőszenet ad a rászoruló családoknak. Támogatásban részesülhet az az igénylő, akinek/akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 90.000,-Ft–ot. A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 11/2023.(VI.30.) rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a fenti feltételnek megfelelő igénylők közül előnyben kell részesíteni:

  1. aktív korúak ellátásában részesülők,
  • időskorúak járadékára jogosultak,
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők.

Egy család 6 q barnakőszenet kaphat a rendelkezésünkre álló készlet erejéig. A kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális rászorultság alapján felállított rangsor szerint bírálja el.  Igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal 4. számú szobájában lehet kapni és leadni 2023. szeptember 11. – 2023. október 09. között.

Mezőkeresztes, 2023. augusztus 10.

Majoros János s.k. 
polgármester

Megszakítás