PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, mezőkeresztesi nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

 

Cím, hrsz.
(Mezőkeresztes)
Jelleg,

Terület
(m2)

bérleti díj
Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 2/1. üzlethelyiség

45 m2

800,- Ft/m2/hó

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 2/1. szám alatti ingatlan bérbevételére” jeligével ellátva személyesen kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának helye: Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.)

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: 06-49/530-100 telefonszámon lehet.

Pályázati feltételek és tájékoztató:

 1. Az ingatlanokra természetes személyek pályázhatnak, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 2. A nem lakás céljára szolgáló helyiség határozatlan időre adható bérbe.
 1. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell
 2. a) a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, tevékenységének megnevezését,
 3. b) kötetlen rendeltetés esetén a tervezett felhasználás célját,
 4. c) nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.

A pályázat elbírálása során csak azokat a pályázati ajánlatokat lehet figyelembe venni, amelyeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően nyújtottak be.

 1. A pályázatnak tartalmazni kell annak vállalását, hogy az óvadék összegét az elbírálásra jogosult döntését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat 55100203 -12000502 számú költségvetési számlájára befizeti. A bérlő köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizetni a bérleti szerződés megkötésekor.
 2. Az ingatlan megtekintésére – előzetes telefonos egyeztetést követően van lehetőség.
 3. Előnyben részesül az a pályázó, aki
 1. a rendeletben meghatározott bérleti díj fölötti, legmagasabb bérleti díj összegének megfizetését vállalja;
 2. az óvadék összegétől magasabb óvadék összeget ajánl meg;
 3. a bérleti díj meghatározott részének előre, egy összegben történő megfizetését vállalja;
 4. az adott területen hiányzó szolgáltatást biztosít.

 

 1. Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
 1. a pályázat beadására megadott határidő után nyújtották be,
 2. hiányos,
 3. valótlan adatokat tartalmaz.

 

 1. A pályázat, valamint a becsatolt mellékletek minden oldalát aláírással kell ellátni.
 2. A bérleti szerződést a döntés közlésétől számított 8 napon belül kell megkötni. Az Önkormányzat fenntartja annak a jogát, hogy a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A pályázó a pályázat beadási határideje lejártáig benyújtott pályázatát bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, mezőkeresztesi nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

 

Cím, hrsz.
(Mezőkeresztes)
Jelleg,

Terület
(m2)

bérleti díj
Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 6/1. üzlethelyiség

38 m2

800,- Ft/m2/hó

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 6/1. szám alatti ingatlan bérbevételére” jeligével ellátva személyesen kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának helye: Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.)

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: 06-49/530-100 telefonszámon lehet.

Pályázati feltételek és tájékoztató:

 1. Az ingatlanokra természetes személyek pályázhatnak, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 2. A nem lakás céljára szolgáló helyiség határozatlan időre adható bérbe.
 1. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell
 2. a) a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, tevékenységének megnevezését,
 3. b) kötetlen rendeltetés esetén a tervezett felhasználás célját,
 4. c) nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.

A pályázat elbírálása során csak azokat a pályázati ajánlatokat lehet figyelembe venni, amelyeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően nyújtottak be.

 1. A pályázatnak tartalmazni kell annak vállalását, hogy az óvadék összegét az elbírálásra jogosult döntését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat 55100203 -12000502 számú költségvetési számlájára befizeti. A bérlő köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizetni a bérleti szerződés megkötésekor.
 2. Az ingatlan megtekintésére – előzetes telefonos egyeztetést követően van lehetőség.
 3. Előnyben részesül az a pályázó, aki
 1. a rendeletben meghatározott bérleti díj fölötti, legmagasabb bérleti díj összegének megfizetését vállalja;
 2. az óvadék összegétől magasabb óvadék összeget ajánl meg;
 3. a bérleti díj meghatározott részének előre, egy összegben történő megfizetését vállalja;
 4. az adott területen hiányzó szolgáltatást biztosít.

 

 1. Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
 1. a pályázat beadására megadott határidő után nyújtották be,
 2. hiányos,
 3. valótlan adatokat tartalmaz.

 

 1. A pályázat, valamint a becsatolt mellékletek minden oldalát aláírással kell ellátni.
 2. A bérleti szerződést a döntés közlésétől számított 8 napon belül kell megkötni. Az Önkormányzat fenntartja annak a jogát, hogy a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A pályázó a pályázat beadási határideje lejártáig benyújtott pályázatát bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

 

 

Megszakítás