Önkormányzatának a Mezőkeresztes külterület 0533 és 0534/1 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 5/6-5/6 eszmei hányad arányú tulajdonjogának együttes átruházására

Mezőkeresztes Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

A pályázatot kiíró szerv székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30.

A pályázatot lebonyolító szervezet megnevezése: DEMETER Ügyvédi Iroda (képviseletében dr. Demeter István ügyvéd)

A pályázatot lebonyolító szervezet elérhetőségei:

Cím: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.

Telefonszám: +36-46/572-188

E-mail cím: info@demeterugyved.hu

A pályázat célja: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának a Mezőkeresztes külterület 0533 és 0534/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokon fennálló 5/6-5/6 eszmei hányad arányú tulajdonjogának együttes átruházása

A pályázat jellege: nyilvános eljárás

A pályázati fordulók száma: egyfordulós

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tárgya:

AMezőkeresztes külterület 0533 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 5/6 eszmei hányad arányú tulajdonjogának, valamint a Mezőkeresztes külterület 0534/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 5/6 eszmei hányad arányú tulajdonjogának átruházása, az ingatlanok dologösszességkénttörténő átruházása által. Az ingatlan tulajdoni hányadokat az Önkormányzat dologösszességként kívánja értékesíteni.

Az ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatai:

AMezőkeresztes külterület 0533 helyrajzi számú, kivett repülőtérként nyilvántartott, 16 ha 2984 m2 alapterületű ingatlan Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 5/6 hányad arányú tulajdonában, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/6 hányad arányú tulajdonában áll.

A Mezőkeresztes külterület 0534/1 helyrajzi számú, kivett repülőtérként nyilvántartott, 238 ha 8171 m2 területű ingatlan Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 5/6 hányad arányú tulajdonában, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/6 hányad arányú tulajdonában áll.

Az ingatlanok tulajdoni lapján elintézetlen széljegy, teher nem szerepel.

Az ingatlanok együttes minimális vételára: 1.500.000.000, – Ft, azaz Egymilliárd-ötszázmillió Forint

A pályázati biztosíték összege: 300.000.000,- Ft, azaz Háromszázmillió Forint

Az ajánlati dokumentáció 200.000, – Ft + ÁFA, bruttó 254.000, – Ft, azaz bruttó Kétszázötvennégyezer Forint összegű ellenérték megfizetése esetén vehető át. A pályázati részvétel feltétele a dokumentáció Ajánlattevő általi megvásárlása; a dokumentáció át nem ruházható. A további információk a dokumentációban találhatóak meg az eljárás részleteivel kapcsolatban.

Dokumentáció megvásárlási összegét az Önkormányzat MBH Banknál vezetett 55100203-12000502-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetni.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: A pályázatra vonatkozó további információk beszerzésére irányuló információkérésre a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 10. nap 09:00 óráig van mód. A felmerülő kérdések Mezőkeresztes Város Önkormányzat polgármesteréhez intézhetők. A kérdések feltevésére írásban a 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. alatti címre küldött postai levélben vagy a polgarmester@mezokeresztes.hu  vagy az info@demeterugyved.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kerülhet sor.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. június 16.  09:00 óra

Postai feladás esetén a beadási határidőig beérkezett pályázatok kerülnek befogadásra.

Megszakítás