Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április hó. 26. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Szarka Melinda intézményvezető

 

 1. A Tahy Olga Városi Könyvtár beszámolója az intézmény 2017. évi működésről

Előadó: Bódizs Nóra intézményvezető

 

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi rendezvénytervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Lakossági- víz és csatornaszolgáltatás támogatása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Egyházak, civil szervezetek 2018. évi támogatásának meghatározása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: a határozatokban megjelölt felelősök

 

 1. A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázatának kiírása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztatás a Tahy Olga Városi Könyvtár, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér és a Tájház összevonásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A Mezőkeresztesért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Zárt ülés:

 

 1. Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői álláspályázatának elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2018. április 20.

 

 

                                                        

                                                                                                                                         Majoros János s.k.
polgármester

Megszakítás