Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március hó. 29. napján /csütörtökön/ 0830 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

Zárt ülés keretében:

 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

Nyílt ülés keretében:

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város 2017. évi egészségügyi helyzetének értékelése

Előadó: dr. Pécsi Katalin gyermekorvos, dr. Balázs Szabolcs háziorvos, dr. Falikejevics Marianna háziorvos, dr. Jakab Erika fogorvos, Antal Erika Bernadett védőnő, Szendrei Éva védőnő

 

 1. Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolója az intézmény 2017. évi működésről

Előadó: Gáspárné Hilovszky Éva intézményvezető

 

 1. Az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

           

 1. Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2017. évi működéséről

Előadó: Pónuzs Andrea IKSZT munkatárs

 

 1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi szakmai tevékenységéről, valamint a 2017. évi adóbevételek alakulásáról

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Tóthné Sándor Edit, Palatics Attila, Fekete Zoltán bizottsági elnökök

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározása és a fenntartói hirdetmény jóváhagyása

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása

Elődadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Elődadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. A Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha intézményvezetői álláspályázatának elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással kötendő munkamegosztási megállapodása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2018. március 22.

 


Majoros János s.k.
polgármester

Megszakítás