M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december hó. 21. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

Zárt ülés keretében:

1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Majoros János polgármester

2. Bursa Hungarica „B” típusú pályázat megtárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

3. Egyebek

Nyílt ülés keretében:

1. Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Koroknai Péter tűzoltó alezredes

2. Kisköre Város Önkormányzatának kiválása az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból
Előadó: Majoros János polgármester

3. Az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Majoros János polgármester

4. BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötendő Közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

6. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának stratégiai ellenőrzés tervének elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

7. Településarculati kézikönyv elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

8. Mezőkeresztes Településképének védelméről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

9. Mezőkeresztes város környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

10. Indítványok, javaslatok

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2017. december 14.

Majoros János s.k.
polgármester

Megszakítás