Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu


M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november hó. 30. napján /csütörtökön/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztatás Majoros János polgármester 2017. évi szabadság felhasználási tervének módosításáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A reklámok, reklámhordozók, és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről és tilalmáról, és az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló rendelet elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Közmeghallgatás előkészítése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: a határozatokban megjelölt felelősök

 

 1. Döntés a 70 éven felüli mezőkeresztesi lakosok karácsonyi ajándékáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok

a.) a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság  véleménykérése megüresedett körzeti megbízotti státusz betöltésére

b.) Forró Tibor Mezőkeresztes Lórántffy u. 17. szám alatti lakos ingatlan eladási kérelme

c.) Antal Géza Mályi Lehel u. 21. szám alatti lakos járdaépítési kérelme

 1. d) Encsi Attila Mezőkeresztes Úttörő u. 17. szám alatti lakos fiatalok lakáshoz jutási támogatásának módosítása iránti kérelme

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. november 23.

 

                                                        

Majoros János s.k.

polgármester

Megszakítás