Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu
________________________________________
M E G H I V Ó
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember hó. 28. napján /csütörtök/ 09:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. Mezőkeresztes Város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló

Előadó: dr. Árki Zsolt őrsparancsnok

 

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztatás a polgármester szabadságának felhasználásáról

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Tájékoztatás Mezőkeresztes szennyvízhálózatának gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat költségvetésének féléves beszámolója

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 8/2015. (VII.09.) rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásról szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A bölcsőde helyének kiválasztása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A zöld város pályázat tartalmának meghatározása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Városi Sportegyesület 2016. évi elszámolása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Zárt ülés:

 

 1. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján döntés a kitüntető címek adományozásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Mezőkeresztes, 2017. szeptember 21.

 

 

Majoros János

polgármester

Megszakítás