Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember hó 24. napján /csütörtök/ 8:00 órai kezdettel a Városháza házasságkötő termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Tóth Ábel jegyző

2. Iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: Tóth Ábel jegyző

3. Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: Tóth Ábel jegyző

4. Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Munkaterve
Előadó: Czirják Károlyné óvodavezető

5. Beszámoló a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda 2014-2015-ös nevelési évben
végzett munkájáról
Előadó: Czirják Károlyné óvodavezető

6. Az Egységes Szociális Intézmény beszámolója az intézmény 2014. évi
működéséről
Előadó: Gáspárné Hilovszky Éva intézményvezető

7. Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Bodroginé Okos Emese családgondozó

8. Mezőkeresztes 2014. évi egészségügyi helyzetének értékelése
Előadó: dr. Séllei Gizella háziorvos, dr. Balázs Szabolcs háziorvos, dr. Pécsi Katalin gyermekorvos, dr. Jakab Erika fogorvos, dr. Fűrész Bertalan állatorvos, Halászné Milicz Andrea védőnő, Szendrei Éva védőnő

9. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi szakmai tevékenységéről Előadó: Tóth Ábel jegyző

10. Tájékoztatás az önkormányzati társulásokban való 2014. évi részvételről Előadó: Majoros János polgármester

11. Tájékoztatás a település 2014. évi környezeti állapotáról Előadó: Majoros János polgármester

12. Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata Előadó: Majoros János polgármester

13. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Előadó: Tóth Ábel jegyző

14. Közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása Előadó: Tóth Ábel jegyző

15. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Majoros János polgármester

16. Elévülő adótételekről szóló javaslat megtárgyalása Előadó: Tóth Ábel jegyző

17. Borsodi Ászok Bt. bérleti díj mérséklése iránti kérelme Előadó: Tóth Ábel jegyző

18. Egyebek
– 2015. október 26. „A város napja” rendezvény megtárgyalása

Zárt ülés keretében:
19. Az Önkormányzat vagyonát érintő ügyek megtárgyalása

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2015. szeptember 17.

A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Munkaterve – terjedelmére tekintettel – a honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg.

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Megszakítás