Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-045; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július hó 02. napján /csütörtökön/ 9-órai kezdettel a Városháza tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:
1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet – tervezet megtárgyalása
2. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről átadásáról szóló önkormányzati rendelet – tervezet megtárgyalása
3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet – tervezet megtárgyalása
4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet – tervezet megtárgyalása
5. Mezőkeresztes Város polgármesterének 2015. évre vonatkozó szabadságolási tervének jóváhagyása
6. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek 2015. évi munkatervének megtárgyalása
7. A Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal és a Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény között megkötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
8. A Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal és a Tahy Olga Városi Könyvtár között megkötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
9. A Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal és a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda között megkötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
10. A Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Társulás Társulási Megállapodás módosításának tárgyában meghozott, 56/2012. (XII. 12.) számú határozat ismételt jóváhagyása, valamint a Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
11. A Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
12. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása
13. A Mezőkeresztesi Katolikus Egyházközösség 2015. évi támogatási kérelmének megtárgyalása
14. A Mezőkeresztes Városi Sportegyesület kérelmének megtárgyalása
15. „A Mezőkeresztesi Központi Konyha felújítása” tárgyú projekt kivitelezési munkára vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntés meghozatala
16. A Helyi Településrendezési Terv módosítására irányuló kérelem megtárgyalása

17. Indítványokjavaslatok Zárt ülés keretében:
18. Az Önkormányzat vagyonát érintő ügyek megtárgyalása

Megjelenésére feltétlenül számítok. Mezőkeresztes, 2015. június hó 25.

Majoros János
polgármester sk.

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Megszakítás