M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március hó 31. napján /csütörtökön/ 900 órai kezdettel a Városháza házasságkötő termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tóth Ábel jegyző

2. Beszámoló a 2015. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: Tóth Ábel jegyző

3. Civil szervezetek, egyházak 2015. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Tóth Ábel jegyző

4. IKSZT városi rendezvényei
Előadó: Pónuzs Andrea IKSZT munkatárs

5. IKSZT saját rendezvényei
Előadó: Pónuzs Andrea IKSZT munkatárs

6. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Tóthné Sándor Edit, Palatics Attila, Fekete Zoltán bizottsági elnökök

7. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Tóth Ábel jegyző
8. Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

9. Mezőkeresztes Város polgármesterének 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Tóth Ábel jegyző

10. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, hirdetmény jóváhagyása
Előadó: Tóth Ábel jegyző

11. Indítványok, javaslatok tárgyalása

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2016. március 25.

Majoros János
polgármester

Megszakítás