M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december hó. 01. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. A lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A talajterhelési díjról szóló 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016. (VII. 01.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás lezárása, döntés az ingatlanok bérbeadása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A Tahy Olga Városi Könyvtár könyvtárvezetői álláspályázatának meghirdetése

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Mezőkeresztes Város Településrendezési Terv módosításának elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola működtetésének átadása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Költségvetési szerv létrehozása étkeztetési feladatellátásra

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Zárt ülés:

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2016. november 24.

                                                        

Majoros János s.k.
polgármester

Megszakítás