http://file.mezokeresztes.hu/esemenyek/2016.09.22.MEGHIVO.pdf

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember hó 22. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

  1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

  1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás lezárása, döntés az ingatlanok bérbeadásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

  1. A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi, védőnői, illetve az iskola egészségügyi ellátási körzet megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

Zárt ülés:

  1. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. XI.25.) önkormányzati rendelet alapján döntés a kitüntető címek adományozásáról

Előadó: Majoros János polgármester

  1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előadó: Majoros János polgármester

  1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2016. szeptember 14.

                                                        

                                                                                                      Majoros János s.k.

                                                                                                            polgármester

Megszakítás