Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február hó 14. napján 10:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. „Mezőkeresztesért” Közalapítvány 2023. évi beszámolója

Előadó: Buglyó Lászlóné kuratórium elnöke

2. Beszámoló a Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi működéséről

Előadó: Bartókné Györki Ildikó intézményvezető

3. A 2024. évben tervezett önkormányzati rendezvények, programok áttekintése

Előadó: Bartókné Györki Ildikó intézményvezető

4. Tájékoztatás az átmeneti gazdálkodásról

Előadó: Majoros János polgármester

5.     A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

6. Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének tárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

7.    Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat-
ellenőrzési eljárás eredményéről

Előadó: dr. Dózsa György Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

8. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési terve

Előadó: Majoros János polgármester

9.  Mezőkeresztes Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításához szükséges
véleményezési eljárás lezárása

Előadó: Majoros János polgármester

10. A polgármester 2024. évi szabadságolásának ütemterve

Előadó: Majoros János polgármester

11. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére 2023. évben nyújtott támogatások
elszámolásáról

Előadó: Majoros János polgármester

12. Intézmények 2024. évi szolgáltatási önköltsége

Előadó: Majoros János polgármester

13. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 11/2021.(IX.9.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

14.    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 5/2023.(IV.19.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

15. Mezőgazdasági hasznosítású földterület bérleti díja

Előadó: Majoros János polgármester

16.    Egyebek

Zárt ülés

1. A Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői munkakörére kiírt
pályázat elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

2. Önkormányzat részére megvásárlásra ajánlott ingatlanok

Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2024. február 7.                                                       

Majoros János
polgármester

Megszakítás