Mezőkeresztes Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május hó 25. napján /csütörtök/ 10— órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő¬testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés tervezeti, napirendi pontjai:

 1. Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai
  tevékenységéről szóló beszámoló
  Előadó: Szarka Melinda intézményvezető
 2. A 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
  Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző
 3. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
  2/2022.(11.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Majoros János polgármester
 4. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás
  tárgyalása
  Előadó: Majoros János polgármester
 5. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi éves összefoglaló ellenőrzési
  jelentése
  Előadó: Majoros János polgármester
 6. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Majoros János polgármester
 7. Egyházak, civil szervezetek 2023. évi támogatásának meghatározása
  Előadó: Majoros János polgármester
 8. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
  17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Majoros János polgármester
 9. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi munkájáról
  Előadó: Majoros János polgármester
 10. Indítványok, javaslatok
  Zárt ülés
 11. Mezőkeresztes, Kazinczy u. 6. sz. alatti társasház lakóinak kérelme
  Előadó: Majoros János polgármester
 12. Önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó hirdetmény
  Előadó: Majoros János polgármester

Mezőkeresztes, 2023. május 17.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Megszakítás